nk1111 Sports medicine II

Faculty of Sports Studies
Spring 2013
Extent and Intensity
7/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (lecturer)
Mgr. Vladimír Pospíchal, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Novotný (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Division of Medical Sciences in Sports - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 22. 2. 12:00–13:30 E34/225 - seminární místnost, Fri 1. 3. 12:30–14:45 E34/225 - seminární místnost, Fri 19. 4. 12:30–14:00 E34/225 - seminární místnost
Prerequisites
! nk027 Sports Medicine II
Knowledge of human anatomy and physiology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
know and consider a basic knowledge of sports anthropology, stress tests, athlete regeneration.
They should can apply the knowledge in planning and coaching of P.E., exercise and sport training.
Syllabus
 • 1. Introduction, limiting factors of sport performance. Sports anthropology I - body size, shape and composition. Sports anthropology II - body grow maturity, biological age, dynamometry.
 • 2. Stress tests I - aim, safety, functional indicators. Stress testsII - aerobic and anaerobic tests. Stress testsIII anaerobic threshold. Stress tests IV - energy output.
 • 3. Biorythm and sport performance, Heart rate variability. Sportsman tiredness and regeneration I komplex approach, nutrient supplements(antioxidizing agents) and drinks. Sportsman tiredness and regeneration II - sport massage. Closing test.
Literature
  required literature
 • Máček M, Radvanský J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, Praha 2011
  not specified
 • J.Novotný a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Internetová učebnice. http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny/
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ and Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi (Exercise testing in patients in clinic and out patients). první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 pp. ISBN 80-7169-217-9. info
 • Zátěžová funkční diagnostika a ordinace pohybové aktivity ve vnitřním lékařství. Edited by Zdeněk Placheta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1994. 116 s. ISBN 80-210-0427-4. info
 • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přeprac. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 145 s.; př. ISBN 80-210-1170-X. info
 • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 185 s. ISBN 807067847X. info
 • VODIČKA, Pavel and Renata VAŘEKOVÁ. Regenerační a sportovní masáže. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 55 s. ISBN 8070674954. info
 • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : příručka funkční antropologie. Edited by Jarmila Riegerová. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 185 s. ISBN 8070673079. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
The subject will be concluded by test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2013/nk1111