nk2010s Alpine skiing

Faculty of Sports Studies
autumn 2013
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Vilím, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Eduard Hrazdíra (seminar tutor)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Martin Vilím, Ph.D.
Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Prerequisites (in Czech)
(! nk018 Skiing II ) && ! NOW ( nk018 Skiing II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
After successful completion of the course should be able to: demonstrate knowledge of methodology downhill skiing; choose the appropriate explanatory exercises for a particular individual; analyze the errors in the technique of downhill skiing; organize team during teaching
Syllabus
 • Practical training of alpine skiing: General ski grounding
 • Straight running
 • Games
 • Traverse
 • Slipping, skating
 • Step turning
 • Snow plow, horse lift
 • Snow plow turn
 • Stem christie
 • Parallel turn
 • Carving turn
 • Short parallel turn
 • Jump turn
 • Theoretical lectures:
 • Didactics Skiing
 • Skiing children
 • New Trends in downhill skiing
Literature
 • VILÍM, Martin. Kapitoly ze sjezdového lyžování (Chapters from alpine skiing). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 89 pp. sport. ISBN 978-80-210-4939-0. info
 • MUSIL, Dalibor and Jiří REICHERT. Lyžování : od základů po freestyle. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 9788024721354. info
 • LUKÁŠEK, Miloš and Martin VILÍM. Sjezdové lyžování – metodika pro lyžařské kurzy. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • REICHERT, Jiří, Dalibor MUSIL and Matěj NAJMAN. Lyžování : od začátků k dokonalosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 188 s. ISBN 9788024717241. info
 • ČÁSTKA, Kryštof, Ilona KOLOVSKÁ and Jaromír VOTÍK. Jak dokonale zvládnout carving. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 112 s. ISBN 8024713586. info
 • ŠTUMBAUER, Jan and Radek VOBR. Moderní lyžování. České Budějovice: KOPP, 2005. 125 s. ISBN 8072322664. info
 • GNAD, Tomáš. Kapitoly z lyžování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 240 s. ISBN 8024602415. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Česká škola lyžování : sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 1996. 72 s. : il. info
 • DRLÍK, Karel and Karel STROBL. Lyžujeme : Sturktura výuky sjíždění. 1. vyd. Olomouc: Alfa OC, 1992. 70 s. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír. Teorie a didaktika lyžování. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X. info
Teaching methods
Practical exercises in the ski resort.
Assessment methods
Practical test: - Methodological output - Student is classified by the grade A-E - Part of the evaluation is the overall level of skiing skills
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: kurz 9D.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2013/nk2010s