nk2018 Coaching Psychology for Managers

Faculty of Sports Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
7/7/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Adam Blažej (lecturer)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 20. 9. 9:40–11:20 A11/335, Fri 11. 10. 11:45–13:25 A11/335, Fri 22. 11. 12:10–13:50 A11/335
 • Timetable of Seminar Groups:
nk2018/01: Fri 4. 10. 17:35–19:15 A11/335, Fri 18. 10. 9:15–10:55 A11/335, Fri 13. 12. 11:20–13:00 A11/335, A. Blažej
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is: to introduce basic principles, methods, means of coaching in modern institution, sports clubs, as so as with management of sports events in different environment.
Learning outcomes
The course graduate should be able: - analyze demands of the typical environment and the determine event, - to obtain management skills according psycho-sportography background, - to realize determine sports event according the variants of environment (age, recreation - competitive level), including sports of handicapped.
Syllabus
 • Coaching psychology as a modern tool of leading work groups
 • Modern and innovative firm needs employee coaching
 • New trends in education, brainstorming
 • Flexibility in a demanding work environment
 • Flexibility and innovative firm
 • How to be flexible and innovative and not to lose oneself
 • Manager innovation
 • Motivation in a firm environment
 • Communication in a firm environment
 • Fun business
 • Leading an interview
Literature
  recommended literature
 • JELÍNEK, Marian and Kamila JETMAROVÁ. Sport, výkon a metafyzika, aneb, Jak proměnit "práci" ve hru a úsilí v medaile. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 235 s. ISBN 9788020432889. info
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery : tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. 258 s. ISBN 9788072612130. info
 • JELÍNEK, Marian and Jiří KUCHAŘ. Poznej sám sebe : tajemství těla, duše a mysli. Praha: Eminent, 2006. 214 s. ISBN 8072812475. info
  not specified
 • Gallwey W.Timothy: Inner game pro manažery
 • JONES, J. Graham and Adrian MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost : strategie vítězů, které změní váš pracovní výkon. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 217 s. ISBN 9788024730226. info
 • HRONÍK, František. Manažerské příběhy. Vyd. 1. Brno: MotivPress, 2007. 191 s. ISBN 9788023993448. info
 • CLEGG, Brian and Paul BIRCH. Intenzívní kurz vedení lidí : 150 praktických cvičení a technik rozvíjejících manažerské schopnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. ix, 258. ISBN 8025103560. info
Teaching methods
Semináře a přednášky 100% účast Discussion, project processing
Assessment methods
Written test home-work: essay with discussed topic
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
http://www.inner-power.cz
The course is also listed under the following terms autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2019/nk2018