nk2274 Školní poradenství a management

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 19. 10. 16:45–19:15 A11/206, Pá 2. 11. 12:10–13:50 A15/207, Pá 16. 11. 17:35–19:15 225 - seminární místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2274/01: Pá 7. 12. 9:15–10:55 A11/206, 16:20–18:50 225 - seminární místnost, Pá 14. 12. 11:20–13:00 A15/207, M. Janíková
Předpoklady
žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti budou schopni:
- porozumět školské poradenské legislativě
- sestavit školní poradenský tým
- spolupracovat s poradenskými pracovníky a učiteli ve škole
- užívat základní poradenské dovednosti
- vést poradenský rozhovor
- rozlišit mezi pomocí a sociální kontrolou
- použít zákony školské legislativy
- použít informace o řízení školy
- poznávat kulturu školy
- porozumět práci s týmem
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže charakterizovat klíčové pojmy ze školního managementu a poradenství, orientuje se ve školské legislativě, teoretické poznatky aplikuje do pedagogické praxe, při problému ve škole posoudí a vyhodnotí situaci a navrhne strategii řešení.
Osnova
 • Školský poradenský systém
 • Školní poradenská pracoviště a jejich poslání ve školách
 • Školská legislativa zaměřená na poradenské služby ve škole
 • Role školních poradců. Preventivní činnost
 • Školní psychologie v ČR., role školního psychologa
 • Spolupráce školních psychologů a učitelů. Požadavky na školního psychologa. Vzdělávání školních psychologů. Rizika spolupráce. Etika práce školního psychologa a školních poradců
 • Základy poradenství. Vztah s klientem. Pomoc a sociální kontrola. Žák v krizi
 • Spolupráce školních poradců a rodičů. Jednání s rodiči
 • Spolupráce poradenského pracoviště s vnějšími subjekty
 • Obecné otázky managementu
 • Hlavní oblasti řízení školy. Řízení, vedení a správa školy
 • Autonomie škol. Organizační rozvoj
 • Demokracie ve škole. Autoevaluace školy
 • Kultura školy. Škola jako učící se organizace, kolegialita
 • Vnější vztahy školy
 • Otázky vedení lidí ve škole
 • Motivace pracovníků, pracovní spokojenost
 • Spolupráce a týmová práce ve škole
 • Profesionální rozvoj učitelů, kariéra učitele
 • Obecné právní otázky, právní systém. Školská legislativa
Literatura
  povinná literatura
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. info
  doporučená literatura
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů : podmínka rozvoje školy : řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1999. 78 s. ISBN 8086106071. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • DRAPELA, J. V. a Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
Výukové metody
teoretická příprava, individuální seminární projekt a jeho prezentace.
Metody hodnocení
individuální seminární projekt a jeho prezentace, písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.