nk2278 Sportovní antropologie a zátěžové testy

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
7/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 15. 3. 17:35–19:15 C15/207, Pá 12. 4. 14:40–16:20 E34/225 - seminární místnost, Pá 26. 4. 16:20–18:50 B11/311
Předpoklady
znalosti anatomie a zátěžové fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti by měli porozumět a v praktických situacích používat základní znalosti v oblasti sportovní antropologie a zátěžových testů sportovců.
Měli by být schopni je aplikovat v plánování a vedení TV, sportovního tréninku a jiném cvičení.
Výstupy z učení
Studenti by měli porozumnět a v praktických situacích používat základní znalosti v oblasti sportovní antropologie a zátěžových testů sportovců.
Měli by být schopni je aplikovat v plánování a vedení TV, sportovního tréninku a jiném cvičení.
Osnova
 • Úvod, limitující faktory sportovního výkonu
 • Sportovní antropologie I – velikost, tvar a složení těla
 • Sportovní antropologie II – růst, biologický věk, dynamometrie
 • Zátěžové testy I cíl, bezpečnost, funkční ukazatele
 • Zátěžové testy II – aerobní a anaerobní testy
 • Zátěžové testy III anaerobní práh
 • Zátěžové testy IV – výdej energie
 • Biorytmy a sportovní výkon
 • Variabilita srdeční frekvence
 • Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • RIEGEROVÁ, Jarmila, Miroslava PŘIDALOVÁ a Marie ULBRICHOVÁ. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 262 s. ISBN 8085783525. info
 • J.Novotný a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Internetová učebnice. http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny/
 • Máček M, Radvanský J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, Praha 2011
  doporučená literatura
 • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 185 s. ISBN 807067847X. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
Výukové metody
teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~novotny
Další související informace a studijní materiály jsou dostupné na webové stránce učitele http://fsps.muni.cz/~novotny
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.