nk2505 Anatomie tělesných cvičení

Faculty of Sports Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
7/7/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (lecturer)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Division of Sport Motorics and Methodology in Kinanthropology - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Division of Sport Motorics and Methodology in Kinanthropology - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 29. 9. 17:15–18:45 velká zasedací místnost děkanát, 227, Fri 27. 10. 8:45–10:15 A11/311, Fri 1. 12. 11:30–13:45 velká zasedací místnost děkanát, 227
 • Timetable of Seminar Groups:
nk2505/01: Fri 13. 10. 18:00–19:30 A11/235, Fri 27. 10. 18:00–19:30 A11/306, Fri 1. 12. 13:45–16:00 velká zasedací místnost děkanát, 227, M. Gimunová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat vědomosti o zákonitostech a zvláštnostech fungování pohybového systému, o funkci centrálního a periferního nervového systému, svalového aparátu, smyslových orgánů, senzitivního a vegetativního systému, endokrinního systému, dýchacího systému a imunitního systému. Po ukončení předmětu bude student schopen interpretovat základní anatomická východiska jmenovaných oblastí a bude schopen detailně popsat funkce jednotlivých svalů a jejich stimulaci prostřednictvím spektra cviků.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: describe and explain the functions of individual parts of the locomotor systém and internal organs; and use this knowledge to create an integral view of human movement.
Syllabus (in Czech)
 • Kosti a jejich funkce
 • Svalový systém
 • Svaly (funkce, synergisté, agonisté, antagonisté)
 • Funkce svalů, vazů, šlach hlavy a krku, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů, šlach hrudníku a horní části zad, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach břicha a dolní části zad, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach paží a rukou, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach nohou a chodidel, cvičení na jejich stimulaci
 • Kardiovaskulární systém
 • Endokrinní systém
 • Nervový systém
 • Dýchací systém
 • Imunitní / lymfatický systém
 • Kožní systém
Literature
 • VAN DE GRAAFF, Kent Marshall. Human anatomy. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2002.
 • WHITING, William Charles; RUGG, Stuart. Dynatomy: dynamic human anatomy. Human Kinetics 1, 2006.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie pohybového systému: Obecná anatomie. Karolinum, 1996.
 • ABERNETHY, Bruce. Biophysical foundations of human movement. Human Kinetics, 2013.
 • BARTONÍČEK, J.; HEŘT, J. Základy klinické anatomie pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004.
 • HANZLOVÁ, Jitka, et al. Základy anatomie pohybového systému. MU, FSpS, 2004.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Grada Publishing as, 2009.
 • PÁČ, Libor, et al. Anatomie pohybového systému člověka. Masarykova univerzita, 2009.
 • PETROVICKÝ, Pavel; DOSKOČIL, Milan. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi: Pohybové ústrojí. Osveta, 2001.
 • JÓZSA, László G.; KANNUS, Pekka. Human tendons: anatomy, physiology, and pathology. Human Kinetics Publishers, 1997.
 • NETTER, Frank Henry, et al. Atlas of human anatomy. Summit, NJ: Ciba-Geigy, 1989.
 • ENOKA, Roger M. Neuromechanical basis of kinesiology. Champaign, IL: Human kinetics, 1994.
 • BEHNKE, Robert S. Kinetic Anatomy With Web Resource. Human Kinetics, 2012.
 • ACKLAND, Timothy R.; ELLIOTT, Bruce; BLOOMFIELD, John. Applied Anatomy and Biomechanics in sport. Human Kinetics, 2009.
Assessment methods (in Czech)
• 85% aktivní účast na seminářích
• Ústní zkouška, kde budou hodnoceny nabyté vědomosti studiem odborné literatury, předaných informací formou přednášek a získaných zkušeností na seminářích, hodnoceno škálou A–F.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2017/nk2505