nk2523 Psychologie sportu – koučink

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 28. 2. 9:40–12:10 E34/225 - seminární místnost, Pá 6. 3. 18:00–19:40 E34/225 - seminární místnost, Pá 20. 3. 17:35–19:15 D33/227 velká zasedací místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2523/01: Pá 13. 3. 17:35–19:15 B11/311, Pá 20. 3. 14:15–15:55 B11/306, Pá 24. 4. 17:10–19:40 E34/225 - seminární místnost, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s prvky, metodami a prostředky koučování v moderní instituci, ve sportovních klubech, dále seznámit s managementem sportovních akcí v různém prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen:
- analyzovat nároky daného prostředí a dané akce
- získat dovednosti managementu ve vztahu k psycho-sportografii,
- prakticky realizovat zadanou akci ze sportovní oblasti ve vztahu k variabilnímu prostředí (věk, sportovní úroveň) včetně sportu handicapovaných
Osnova
 • Psychologie koučování
 • Koučování zaměstnanců
 • Kouč: sportovní, mentální, wellness kouč
 • Trendy ve vzdělávání: brainstorming, řešení problémů, business tourism
 • Motivace, flexibilita, stabilita
 • Komunikace, rozhovor, diskuse
 • Sítě podporovatelů
 • Dobrovolnictví
Literatura
 • NICHOLLS, Adam R. a Leigh JONES. Psychology in sports coaching : theory and practice. New York: Routledge, 2013. 218 p. ISBN 9780203102718. info
 • HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 69 s. ISBN 8071848891. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • MACÁK, Ivan a Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • MACHAČ, MACHAČOVÁ, HOSKOVEC, M., H., J. Emoce a výkonnost. Praha: Praha:Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 288 s. info
Výukové metody
diskuse, prezentace, projekt.
Metody hodnocení
Předpoklad pro postup ke zkoušce:
- 85% aktivní účast s diskusí na praktických cvičeních
- zpracování projektu a prezentace
- ZK: ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/nk2523