nk4123 Didaktika gymnastiky

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/13/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 13. 3. 15:05–16:45 velká zasedací místnost děkanát, 227, Pá 24. 4. 17:35–19:15 A11/235, Pá 15. 5. 17:10–19:40 A11/235
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk4123/01: Pá 13. 3. 17:35–19:15 119 - univerzální tělocvična, Pá 27. 3. 15:30–18:00 119 - univerzální tělocvična, Pá 3. 4. 14:40–17:10 119 - univerzální tělocvična, Pá 17. 4. 8:00–9:40 119 - univerzální tělocvična, Pá 24. 4. 14:40–17:10 119 - univerzální tělocvična, L. Svobodová
Předpoklady
Předpokladem pro předmět je:
- znalost odborné terminologie gymnastických cvičení
- znalost fyziologických účinků základních gymnastických cviků, schopnost předvedení gymnastických cviků a tanců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- vymezení pojmů
- dělení gymnastiky
- esteticko-koordinační podstata gymnastiky a tance
- základní pravidla sportovních disciplín
- didaktické postupy a metody gymnastických druhů a sportů
- aktuální taneční trendy s aplikací do školní TV
- inovace výukového materiálu, zahrnující nové pohledy na metodiku a obsahující otázky pro souhrnnou zkoušku gymnasticko-tanečních disciplín
Výstupy z učení
Student by měl znát systematiku dělení gymnastických druhů a sportů, jejich základní charakteristiku a metodické postupy nácviku.
Student by měl být schopen prakticky předvést a naučit základní gymnastické a taneční dovednosti v souladu s RVP.
Osnova
 • Témata přednášek:
 • Odborná terminologie tělesných cvičení
 • Gymnastické druhy – rytmická gymnastika, základní gymnastika, gymnastická příprava, všeobecná gymnastika
 • Gymnastické olympijské sporty – sportovní gymnastika, moderní gymnastika, trampolíny
 • Gymnastické neolympijské sporty – sportovní aerobic, sportovní rokenrol, fitness, TeamGym
 • Aktualizace gymnastických sportů i druhů
 • Zachycení nových trendů a aplikace do pedagogického procesu
 • Témata praktických seminářů:
 • Druhy rozcvičení, vedení hodiny, didaktické postupy cvičení bez náčiní, cvičení s pomůckami, cvičení na hudbu, cvičení na nářadí
 • Nácvik dopomoci u gymnastických prvků na nářadí
 • Metodický postup výuky tanců
Literatura
 • STREŠKOVÁ, Elena. Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka. 1. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2008. 135 s. ISBN 9788089257096. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 90 s. ISBN 8024606615. info
 • SVATOŇ, Vratislav a Alena ZÁMOSTNÁ. Gymnastika :metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1993. 53 s. ISBN 80-900925-9-4. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993. 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
Výukové metody
- teoretická východiska esteticko-koordinačních gymnastických sportů a druhů
- olympijské sporty, neolympijské sporty a aplikace do pedagogického procesu
- elearning terminologie TV a gymnastické systémy v praxi
- zachycení vývojových trendů gymnastických sportů na základě vědeckých poznatků a tvorba multimediálního učebního materiálu
Metody hodnocení
1) aktivní účast v hodinách – 80%
2) praktický metodický výstup
3) zkouška
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/didaktika-gymnastiky-a-tance/
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/nk4123