nk4210 Psychologie sportu a koučování

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/13/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
nk4210/01: Pá 9. 10. 12:35–15:05 Virtuální místnost, Pá 16. 10. 13:00–15:25 Virtuální místnost, Pá 30. 10. 12:10–13:45 Virtuální místnost, Pá 6. 11. 14:40–16:15 Virtuální místnost, Pá 27. 11. 12:10–14:35 Virtuální místnost, Pá 18. 12. 9:40–12:05 Virtuální místnost, A. Blažej
nk4210/02: Pá 23. 10. 16:20–18:45 Virtuální místnost, Pá 30. 10. 13:50–16:15 Virtuální místnost, Pá 6. 11. 11:45–13:20 Virtuální místnost, Pá 20. 11. 9:15–11:40 Virtuální místnost, Pá 11. 12. 13:50–15:25 Virtuální místnost, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní informaci o aplikaci psychologických poznatků do oblasti sportu – se zaměřením na vrcholový sport a tělesnou výchovu. Zaměřuje se na témata spojená s psychickými procesy u sportovce, především z oblasti obecné a sociální psychologie. Cílí na získání základů práce s jedincem v rámci dyadického vztahu ve sportovním prostředí. Zahrnuje také témata z koučinku jako nástroje k rozvoji sportovce a z oblasti práce s týmem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat poznatky z psychologie ve sportu
- pojmenovat základní rysy sportovce
- rozeznávat jednotlivé fáze motorického učení (potřeby) z pohledu psychologie sportu
- demonstrovat základní schopnosti v práci s předstartovními stavy
- řešit konfliktní situace ve sportu
- provést rozbor sociálních procesů ve skupině
- načrtnout cíle pro práci se sportovním týmem i sportovcem
- prokázat základní schopnosti v koučinku sportovců
- řešit specifické problémy v týmech ve sportovním prostředí
Osnova
 • Psychologie sportu, historický vývoj, současné postavení psychologie sportu
 • Profesiografie a sportografie, lateralita
 • Osobnost sportovce a její diagnostika – temperament, typologie
 • Motivace a výkonová motivace, diagnostika, aspirace, moderní teorie motivace
 • Sociální skupina a sport – charakteristika, utváření, působení, dynamika
 • Sociální vliv ve skupinách – konformita, inovace, rozhodování ve skupině, vliv autority
 • Fáze vývoje skupiny, pravidla, normy
 • Role vůdce a jeho osobnosti ve skupině
 • Jedinec a skupina
 • Kognitivní schopnosti, tělesně pohybová inteligence
 • Psychika a vrcholný výkon – sebedůvěra, odhodlání, stanovování cílů pozornost, relaxace, aktivace, plánování soutěže. Psychika a vrcholný výkon – stres, strach, předzápasové stavy
 • Emoce, agresivita ve sportu
 • Fáze motorického učení, plató efekt a křivka zapomínání, flow. Asertivita a její využívání při sportovní činnosti
 • Koučování, úkoly kouče, dyadická interakce
 • Základní nástroje koučinku. Psychologie koučování jako moderní pomůcka pro řízení týmu
 • Styly vedení skupiny, dopady na klima týmu. Práce s pravidly a normami. Osobnostní rozvoj sportovců, základy duševní hygieny
Literatura
  povinná literatura
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Miroslav SLIŽIK. Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 118 s. 1. ISBN 978-80-210-6859-9. URL info
 • PAULÍK, Karel. Psychologie sportu. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 80-246-1290-9. info
  doporučená literatura
 • TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Psychologie sportu. Edited by Nigel Holt - Rob Lewis, Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 194 s. ISBN 9788024739236. info
 • GALLWEY, W. Timothy, Edward S. HANZELIK a John HORTON. Zvládněte stres metodou Inner Game! : jak se vyrovnat s nástrahami života a dosáhnout vnitřní stability. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 244 s. ISBN 9788072612437. info
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner Game pro golfisty : jak se naučit dobře hrát golf. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2010. 260 s. ISBN 9788072612239. info
  neurčeno
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
Výukové metody
interaktivní přednášky s užitím IT informací, semináře, samostudium, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
- osmdesátiprocentní účast na seminářích
- písemný test – otevřené otázky
- bodovaná průběžná domácí příprava
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/nk4210