nk4220 Project Management in Sport

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
13/7/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
The student has successfully completed undergraduate degree in Sports Management and was admitted to the N Mgr same field. Has sufficient knowledge especially in the field of management, marketing, mathematics and statistics, which can be applied in the preparation and creation of the project.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
To acquaint students with basic methods and procedures used in project management in the sporting environment.
Learning outcomes
At the end of the course the student will be able to independently prepare a project sporting events, projects of European operational program. They understand and explain the theoretical linkages in project management and will use this information to process a particular project, which individually or in a group creates. On the basis of acquired knowledge can argue in theoretical and practical aspects of project management.
Syllabus
 • Project management;
 • Project manager certification;
 • Project cycles;
 • Financial aspect of project management;
 • Costing;
 • The structure of the EU project;
 • Structural funds and project management;
 • Procurement;
 • Tender;
 • Legal aspects of the project;
 • Graf critical path;
Literature
  required literature
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA and Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu (Project Management in Sports). první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 pp. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • FOTR, Jiří and Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky. První. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1999. 236 pp. 118. ISBN 80-85963-96-5. info
  recommended literature
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb (The Phenomenon of Public Private Partnerships and Public Service Delivering). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Hana JURAJDOVÁ and Pavla KVAPILOVÁ. Finance, audit, kontrola - učební text - Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC (Finance - audit - control). Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3944-2. info
  not specified
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
Teaching methods
Theoretical training,relevant legislation, practice knowledge on specified project, presentation of processed project.
Assessment methods
Oral examination. The accession to the oral exam is required to obtain at least 30 points for the written test control (max 40 points), if the student (student body) processes and delivers the specified seminar project evaluation s A, B, C (supervisor assesses a teacher) can pass the course without an oral exam. Teachers individually assessed activity in seminars. When you detect plagiarism, students will be graded F and forwarded to the proceedings before the Disciplinary Board.
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/nk4220