nk4716 Biomechanika pro bezpečnostní složky

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 20. 9. 10:55–13:25 A11/236, Pá 27. 9. 8:00–11:20 225 - seminární místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk4716/01: Pá 8. 11. 12:35–15:05 A11/236, Pá 13. 12. 8:00–11:20 225 - seminární místnost, M. Kalichová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: objasnit mechanickou podstatu vybraných pohybových činností, zejména bojových umění a úpolových sportů; přiblížit problematiku forenzní biomechaniky; vysvětlit, jak mechanické vlastnosti pohybového aparátu limitují toleranci na extrémní mechanické zatížení organismu.
Výstupy z učení
Na konci studia biomechaniky student bude schopen: vysvětlit základní mechanické zákony a principy v bojových uměních a úpolových sportech; aplikovat základní poznatky této synergetické vědecké disciplíny na hybný systém člověka z hlediska extrémního mechanického zatížení; bude se orientovat v základních metodách, které využívá forenzní biomechanika.
Osnova
 • Definice oboru, význam, historie.
 • Fyzikální základ biomechaniky bojových umění:
 • - kinematika: dráha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb, pohyb po kružnici, pohyby tělesa v tíhovém poli Země, grafické znázornění
 • - dynamika: síla, Newtonovy pohybové zákony, účinky síly, deformace, hybnost, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla, setrvačná síla
 • - mechanika tuhého tělesa: moment síly, momentová věta, těžiště, rovnovážné polohy, statika, třecí síla, odpor prostředí, pákový systém
 • - mechanická energie, práce, výkon, zákon zachování mechanické energie
 • - základy forenzní biomechaniky
 • - biologický základ biomechaniky bojových umění: mechanické zatížení a deformace tkáňových struktur
Literatura
  povinná literatura
 • KALICHOVÁ, Miriam, Josef BALÁŽ, Petr BEDŘICH a Martin ZVONAŘ. Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 193 s. ISBN 978-80-210-5551-3. info
  doporučená literatura
 • Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Edited by Miroslav Janura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 84 s. ISBN 8024406446. info
 • Přehled středoškolské fyziky. Edited by Emanuel Svoboda. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 497 s., ob. ISBN 80-7196-116-7. info
  neurčeno
 • ARUS, Emeric. Biomechanics of human motion : applications in the martial arts. Edited by Lester Ingber. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2013. xxxiv, 525. ISBN 9781466563230. info
 • SACRIPANTI, Attilio. Advances in judo biomechanics research : "modern evolution on ancient roots". Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010. 356 s. ISBN 9783639105476. info
 • SPRAGUE, Martina. Fighting science : the laws of physics for martial artists. Hartford: Turtle Press, 2002. 269 s. ISBN 9781880336724. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické aplikace v příkladech.
Metody hodnocení
seminární práce, ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/biomechanika/inovace
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/nk4716