np2003 Antropomotorika

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
(! np011 Kinantropologie ) && ! NOW ( np011 Kinantropologie )
základní znalosti na úrovni předmětu Antropomotorika (bp2053 nebo nk2053).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Stěžejní cíle kurzu jsou: pochopení teoretických principů diagnostikování motorických schopností; osvojení praktických diagnostických nástrojů pro testování motorických schopností a zpracování výsledků základními statistickými metodami; pochopení hlavních příčin rozdílné výkonnosti mužů a žen, starší a mladší generace apod.; pochopit proces ontogeneze motoriky člověka; aplikovat poznatky o PA na specifické populační skupiny a osoby se specifickými potřebami.
Výstupy z učení
Student je schopen samostatně pojmenovat a kategorizovat klíčové faktory v oblasti motorických schopností a dovedností, prezentovat zadaná témata, zhodnotit je, argumentovat a zodpovědět otázky v následné diskusi.
Osnova
 • Struktura motorických schopností a příklady testů – opakování z bakalářského studia
 • Nové a méně známé (specifické) motorické testy
 • Testové baterie (i zahraniční) a jejich uplatnění v tělovýchovné a sportovní praxi
 • Způsoby hodnocení testových výsledků jednotlivce, testové profily žáka, sportovce
 • Škálování v diagnostice motoriky, typy škál a jejich využití
 • Základy sportovní antropometrie, ukázky metod, příklady a možnosti využití v tělovýchovné praxi
 • Ontogeneze člověka
Literatura
 • ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin SEBERA, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VESPALEC a Josef MALEČEK. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. 1.vydání. Brno: muni PRESS, 2011. 231 s. ISBN 978-80-210-5380-9. info
 • KOMEŠTÍK, Blahoslav. Kinantropologie - Antropomotorika - Metodologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 64 s. +. ISBN 80-244-1284-5.
 • ČELIKOVSKÝ, Stanislav. Antropomotorika : pro studující tělesnou výchovu [1. vyd., 1972]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 259 s.
Výukové metody
laboratorní cvičení, prezentace.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou dvoukolového testu, požadavky k ukončení: účast na seminářích, vypracování zadaného projektu, úspěšné absolvování závěrečného testu.
Informace učitele
Výuka formou konzultací s vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/np2003