np2035 Reflection on practice

Faculty of Sports Studies
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Contact Person: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Reflection on practice The students are supported in the analysis of their practice; they reflect their experience with teaching in groups.
Syllabus
 • Reflection of the practice, autonomy of the teacher, teachers selfevaluation. The seminar is focused on the training of students how to reflect their practice.
Literature
  recommended literature
 • JANÍK, Tomáš and Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. (Fred A. J. Korthagen - Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education.). 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 294 pp. ISBN 978-80-7315-221-5. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 119 stran. ISBN 9788021048799. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Non-traditional role of teachers. The situations of help, crisis and counseling in school practice.). 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • JANÍK, Tomáš and Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Teaching practice and students development). 2005. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • NAVRÁTIL, Stanislav and Jan MATTIOLI. Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? Brno: Paido, 2005. 72 s. ISBN 8073151065. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů (Towards possibilities of reflectiv work in teacher education). In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. p. 54-70. ISBN 80-7315-013-1. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. (The first aid in education problems´solving. Counselling minimum for teachers). 1. vyd. Praha: STROM, 1998. 62 pp. Škola 21. ISBN 80-86106-00-4. info
Teaching methods
theoretical and practical training seminars,tasks for study at home
Assessment methods
-an active group work
-development and the tasks assigned to the investigation
control tasks
The course ends with a colloquium.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2016/np2035