np2274 School Counseling and Management

Faculty of Sports Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Contact Person: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Timetable
Wed 27. 9. 8:50–10:20 A11/311, Wed 11. 10. 8:50–10:20 A11/311, Wed 25. 10. 8:50–10:20 A11/311, Wed 8. 11. 8:50–10:20 A11/311, Wed 22. 11. 8:50–10:20 A11/311, Wed 6. 12. 8:50–10:20 A11/311
 • Timetable of Seminar Groups:
np2274/01: Thu 21. 9. 10:30–12:00 A11/311, Thu 5. 10. 10:30–12:00 A11/311, Thu 19. 10. 10:30–12:00 A11/311, Thu 2. 11. 10:30–12:00 A11/311, Thu 16. 11. 10:30–12:00 A11/311, Thu 30. 11. 10:30–12:00 A11/311, M. Janíková
np2274/02: Wed 20. 9. 8:50–10:20 A11/311, Wed 4. 10. 8:50–10:20 A11/311, Wed 18. 10. 8:50–10:20 A11/311, Wed 1. 11. 8:50–10:20 A11/311, Wed 15. 11. 8:50–10:20 A11/311, Wed 29. 11. 8:50–10:20 A11/311, M. Janíková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The students will be able: - to understand school counseling law - to establish a school counseling team - to co-operate with the school counselors and teachers - to use basic counseling skills - to offer a helping support - to distinguish the help and social control - to use the school law - to use konowledge about school management - to recognize school culture - to understand the team work
Syllabus
 • School counseling system. School counseling centres and their mission in schools. Schoool legislation concerning school counseling. The role of the school counsellors. The preventative work in schools. The school psychology in the Czech Republic. The role of the school psychologists. The collaboration of school psychologists and teachers. The requirements put on the school psychiologist and their education. The risks of the collaboration. The ethics of the school counsellors work. The collaboration of the school counselors and parents. Dealing with the parents. The collaboration of the school counseling centre with the external subjects. General questions of management. The main areasof school management. The management, leadership and government of the school. School authonomy. School evaluation and autoevaluation. Organizational development. Democracy in schools. School culture. School as a learning organization, collegiality. External relations of the school. Staff leadership. Staff motivation, teachers work satisfaction. Cooperation and team work in schools. professional development of teachers, teachers career. General juridical questions, juridical system. School legislation.
Literature
  required literature
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Non-traditional role of teachers. The situations of help, crisis and counseling in school practice.). 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách (School in transformations.). 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 pp. ISBN 978-80-210-4499-9. info
  recommended literature
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. info
 • POL, Milan and Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů : podmínka rozvoje školy : řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1999. 78 s. ISBN 8086106071. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • DRAPELA, J. V. and Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
Teaching methods
lectures, class discussion, individual seminary project and his presentation
Assessment methods
individual seminary project and his presentation, written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2017/np2274