np2284 Projektový management ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Kotyza (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející), doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (zástupce)
Ing. Ondřej Repík (přednášející)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Janíková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 13:50–15:20 A15/207
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2284/01: Út 15:30–16:15 A15/207, J. Novotný
Předpoklady
Student úspěšně dokončil bakalářské studium oboru Management sportu a byl přijat na N Mgr téhož oboru. Má dostatečné znalosti především z oblasti managementu, marketingu, matematiky a statistiky, které je schopen uplatnit při přípravě a tvorbě projektu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen samostatně připravit projekt sportovní akce, projekt z evropského operačního programu. Porozumí a vysvětlí teoretické vazby projektového managementu a použije tyto informace ke zpracování konkrétního projektu, který samostatně, případně ve skupině vytvoří. Na základě nabytých znalostí dokáže argumentovat v teoretických i praktických otázkách projektového managementu.
Osnova
  • Projektové řízení; Certifikace projektového manažera; Projektový cyklus; Finanční stránka řízení projektu; Kalkulace nákladů; Struktura projektu EU; Strukturální prostředky a projektový management; Veřejná zakázka; Výběrové řízení; Právní aspekty projektu; Graf kritické cesty
Literatura
    povinná literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA a Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu. první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 s. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
  • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, 2003. s. 1-200, 200 s. První edice. ISBN 80-86119-72-6. info
  • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
Výukové metody
Teoretická příprava; relevantní legislativa; procvičování znalostí na zadaných projektech; prezentace zpracovaných projektů
Metody hodnocení
Ústní zkouška. K přistoupení k ústní zkoušce je zapotřebí získat alespoň 30 bodů za písemný kontrolní test (max 40 bodů); pokud student (kolektiv studentů)zpracuje a přednese zadaný seminární projekt s hodnocením A, B, C (posuzuje garant a vyučující) může absolvovat předmět bez ústní zkoušky. Vyučující samostatně hodnotí aktivitu v seminářích. Při zjištění plagiátorství bude student hodnocen známkou F a předán k řízení před disciplinární komisí.
Informace učitele
V průběhu studia je zapotřebí se problematikou řízení projektů permanentně zabývat. Dá se předpokládat využití znalostí získaných absolvováním předmětu v následné praxi. In the course of study is needed to project management problems permanently addressed. It is assumed the use of knowledge gained during the course of subsequent practice.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Průběžné bodové hodnocení jednoho testu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.