np2284 Project Management in sport

Faculty of Sports Studies
Spring 2016
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Kotyza (lecturer)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. David Póč (lecturer)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer), doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (deputy)
Ing. Ondřej Repík (lecturer)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Gabriela Janíková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Olga Korvasová
Supplier department: Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Timetable
Tue 14:40–16:10 A11/305
 • Timetable of Seminar Groups:
np2284/01: Tue 16:20–17:05 A11/305, J. Rektořík
Prerequisites
The student has successfully completed undergraduate degree in Sports Management and was admitted to the N Mgr same field. Has sufficient knowledge especially in the field of management, marketing, mathematics and statistics, which can be applied in the preparation and creation of the project.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course the student will be able to independently prepare a project sporting events, projects of   European operational program. They understand and explain the theoretical linkages in project management and will use this information to process a particular project, which individually or in a group creates. On the basis of acquired knowledge can argue in   theoretical and practical aspects of project management.
Syllabus
 • Project management; Project manager certification; project cykles; financial aspect of project management; Costing; The structure of the EU project; Structural funds and project management; Procurement; Tender; Legal aspects of the project Graf critical path;
Literature
  required literature
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA and Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu (Project Management in Sports). první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 pp. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • FOTR, Jiří and Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 212 s. ISBN 8086119726. info
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky :(hodnocení a výběr). Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 232 s. ISBN 80-85963-96-5. info
  recommended literature
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. (Management). vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 pp. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb (The Phenomenon of Public Private Partnerships and Public Service Delivering). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ and Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 pp. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 pp. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Hana JURAJDOVÁ and Pavla KVAPILOVÁ. Finance, audit, kontrola - učební text - Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC (Finance - audit - control). Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3944-2. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel and Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Teaching methods
Teoretical training; relevant legislation; practice knowledge on specified project; presentation of processed project;
Assessment methods
Oral examination. K ~   accession to the oral exam is required to obtain at least 30 points for the written test control (max 40 points), if the student (student body) processes and delivers the specified seminar project evaluation s ~ A, B, C (supervisor assesses a teacher) can pass the course without an oral exam.Teachers individually assessed activity in seminars. When you detect plagiarism, students will be graded F and forwarded to the proceedings before the Disciplinary Board.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Průběžné bodové hodnocení jednoho testu
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2016/np2284