np2284 Project Management in sport

Faculty of Sports Studies
Spring 2017
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Kotyza (lecturer)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. David Póč (lecturer)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer), doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (deputy)
Ing. Ondřej Repík (lecturer)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Gabriela Janíková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Olga Korvasová
Supplier department: Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Timetable
Tue 13:50–15:20 A15/207
  • Timetable of Seminar Groups:
np2284/01: Tue 15:30–16:15 A15/207, J. Novotný
Prerequisites
The student has successfully completed undergraduate degree in Sports Management and was admitted to the N Mgr same field. Has sufficient knowledge especially in the field of management, marketing, mathematics and statistics, which can be applied in the preparation and creation of the project.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course the student will be able to independently prepare a project sporting events, projects of European operational program. They understand and explain the theoretical linkages in project management and will use this information to process a particular project, which individually or in a group creates. On the basis of acquired knowledge can argue in theoretical and practical aspects of project management.
Syllabus
  • Project management; Project manager certification; project cycles; financial aspect of project management; Costing; The structure of the EU project; Structural funds and project management; Procurement; Tender; Legal aspects of the project Graf critical path
Literature
    required literature
  • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA and Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu (Project Management in Sports). první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 pp. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
  • FOTR, Jiří and Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, 2003. p. 1-200, 200 pp. První edice. ISBN 80-86119-72-6. info
  • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
Teaching methods
Theoretical training; relevant legislation; practice knowledge on specified project; presentation of processed project
Assessment methods
Oral examination. The accession to the oral exam is required to obtain at least 30 points for the written test control (max 40 points), if the student (student body) processes and delivers the specified seminar project evaluation s A, B, C (supervisor assesses a teacher) can pass the course without an oral exam. Teachers individually assessed activity in seminars. When you detect plagiarism, students will be graded F and forwarded to the proceedings before the Disciplinary Board
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Průběžné bodové hodnocení jednoho testu
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2017/np2284