np2391 Ekonomika sportovních klubů a sportovních akcí

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 A11/235
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2391/01: Čt 11:00–11:50 velká zasedací místnost děkanát, 227, J. Novotný
Předpoklady
Student úspěšně dokončil bakalářské studium oboru Management sportu a byl přijat na N Mgr téhož oboru. Má dostatečné znalosti především z oblasti managementu, marketingu, matematiky a statistiky, je schopen porozumět fungování klubu a sportovní akce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se vznikem profesionálního sportovního klubu a profesionalismu; s fungováním a financováním domácího a zahraničního profesionálního sportovního klubu ve sportovních hrách; s posuzováním kvality soutěže a regulačními nástroji; s obecnými a specifickými zákonnými normami; studenti si osvojí znalosti nutné pro pochopení ekonomických principů fungování profesionálního klubu a jeho komunikace ve vztahu k potenciálním partnerům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit fungování profesionálního sportovního klubu
- posoudit soutěžní vyrovnanost jednotlivých lig
- vysvětlit principy oceňování hráčů a klubů
- v rámci týmové práce využít získané teoretické poznatky pro řešení konkrétních problémů sportovní praxe
Osnova
 • Struktura sportovního prostředí: asociace, svazy, kluby, mezinárodní a národní ligové soutěže atd.
 • Odlišnosti evropského a severoamerického pojetí profesionálních lig v kolektivních sportovních hrách, odlišnosti v cílech, individuálních a týmových sportovních odvětví
 • Uzavřené a otevřené soutěže, využívané regulační nástroje, indikátory výkonnosti klubů a ligy
 • Soutěžní vyrovnanost lig jako indikátor kvality ligy
 • Profesionalizace sportu a její vliv na sportovní legislativu, pracovněprávní vztahy, trh hráčů, trh talentovaných hráčů
 • Hráčské odbory, kolektivní vyjednávání
 • Nejdůležitější daňové odvody u sportovního klubu v ČR, Evropě a USA
 • Financování: veřejný sektor – stát, obce, EU; soukromá sféra – investoři, sponzorování, podnikání
 • Čtyři modely financování dle Andreffa, příspěvky od svazů
 • Televizní práva: individuální a kolektivní prodej, struktura nákladů a výnosů, porovnání se zahraničím
 • Oceňování hráčů, pracovní trh hráčů, profesionální sportovní klub v konkurenčním prostředí zábavního průmyslu
 • Oceňování sportovního klubu
 • Sportovní fanoušek jako specifický klient, péče klubů o fanoušky a jejich kultivace, divácké násilí
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. Praha. Wolters Kluwer. 2011. ISBN 978-80-7357-666-0
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, J a kol. Ekonomika sportu – vybrané kapitoly. Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská.: Praha 2009. ISBN 978-80-245-1521-2
 • NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu – vybrané kapitoly II. Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská.: Praha 2010. ISBN 978-80-245-1701-8
Výukové metody
- přednášky
- individuální domácí studium
- diskuze s odborníky z praxe
- interaktivní diskuze s  učitelem
- malé skupinové diskuze, výukové filmy
Metody hodnocení
1. dva písemné testy, min. 40% správné zodpovězení v každém testu (podíl testů na konečném hodnocení 30%)
2. seminární práce na zadané téma 20–25 stran (podíl práce na konečném hodnocení 50 %)
3. powerpointová prezentace na konci semestru (podíl prezentace na konečném hodnocení 10 %)
4. účast a aktivita na seminářích (podíl na konečném hodnocení 10 %)
5. ústní zkouška (jen v případě nejasného výsledku)
6. pro úspěšné absolvování nutno dosáhnout minimálně 60 % ze 100 možných procent
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/np2391