np2401 Aplikovaná kineziologie a antropomotorika

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pačes (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 16:20–17:05 A15/207
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2401/01: St 14:40–15:25 123 - laboratoř biomotoriky, M. Sebera, T. Vespalec
Předpoklady
Každý student vypracuje seminární práci na zvolené téma z oblasti antropomotorického výzkumu ve struktuře odpovídající manuscriptu do recenzovaného časopisu Studia Sportiva. Ústní zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na prohloubení znalosti základů motoriky člověka, na zvláštnosti „produkce pohybových dovedností“ dle teorie Schmidta. Studenti získají hlubší teoretické znalosti v oblasti zákonitostí vývoje pohybových dovedností v ontogenezi. Prohloubí si znalosti a praktické dovednosti z motodiagnostiky a zpracování výsledků výzkumných měření a ověření vlastností motorických testů. Po absolvování předmětu bude schopen student vysvětlit podstatu motorických schopností, zvláštnosti při produkci pohybových dovedností a jejich podmíněnost danou motorickým učením s přihlédnutím ke specifickým skupinám populace. Absolvent bude schopen správně zpracovat a interpretovat výsledky výzkumných měření z oblasti antropomotoriky.
Osnova
  • • Základy motoriky člověka. • Podstata motorických schopností a dovedností. • Průběh motorického učení vybrané dovednosti (videomateriály). • Videomateriály s ukázkami vývoje vybraných dovedností v průběhu ontogeneze. • Motodiagnostika. • Zpracování výsledků výzkumných měření u různých skupin populace. • Ukázky nových testových baterií. • Ukázky nejnovějších přístrojů pro laboratorní měření motorických projevů. • Vlastnosti motorických testů. • Problematika ověřování reliability a objektivity motorických testů. • Ukázky odborných textů na dané téma (analýza). • Prezentace odborných textů na dané téma. V rámci seminářů budou procvičena jednotlivá témata z přednášek.
Literatura
  • Edwards, W. (2001). An Introduction to Motor Learning and Motor Control., Wadsworth, USA: Brooks/ Cole.
  • Renshaw, P. (2010). Motor Learning in Practice. Abingdon, USA: Routledge.
  • Armour, M. (2012). Research Methods in Physical Education and Youth Sport. Abingdon,USA: Routledge.
Výukové metody
frontální teoretická laboratorní měření
Metody hodnocení
• 85 % aktivní účast na seminářích • Vypracování seminární práce odpovídající struktuře manuscriptu odborného časopisu na zvolené téma. • Ověření získaných vědomostí na základě studia odborné literatury, získaných informací na přednáškách a praktických zkušeností na semionářích formou ústní zkoušky, hodnoceno na škále A-F.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.