np2417 Programy vytváření sekundární a terciární prevence civilizačních nemocí

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 15:00–15:50 225 - seminární místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2417/01: Po 16:00–16:50 225 - seminární místnost, R. Vysoký
Předpoklady
absolvování předmětů Anatomie, Fyziologie, Fyziologie zátěže, Patofyziologie z předchozího bakalářského studia; zpracováni písemného projektu – vytvoření preventivního programu na zadané téma, ústní zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní poznatky o prevenci jako nástroji, který má přispívat k trvale udržitelnému rozvoji lidstva a života. Podstatou konceptu prevence je představa, že aktivním ovlivňováním rizikových faktorů bude možné snížit výskyt civilizačních nemocí. Cílem předmětu je získat dovednosti a profesní kompetence při vytváření preventivních projektů na podporu zdraví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- argumentovat o nezastupitelné roli nefarmakologické intervence v ovlivnění rizikových faktorů civilizačních onemocnění
- koncipovat intervenční pohybové programy u jedinců s rizikovými faktory civilizačních onemocnění
- spolupracovat se zdravotnickými zařízeními v oblasti metodologie intervenčních pohybových programů u jedinců s kardiometabolickými a vybraným interním onemocněním (hematoonkologická onemocnění, plicní onemocnění, pohybové problémy u seniorů atd.)
- podílet se na výzkumných projektech v této problematice (zejména v oblasti pohybových intervencí)
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • - Význam a cíle prevence v klinice civilizačních nemocí
 • - Stádia vývoje nemoci a zařazení všech stupňů prevence
 • - Selektivní prevence
 • - Sekundární prevence u civilizačních chorob (princip, význam)
 • - Terciární prevence u civilizačních chorob (princip, význam)
 • - Životní styl a vznik civilizačních chorob
 • - Cílená pomoc s ohledem na specifické individuální potřeby
 • - Organizace preventivních programů (plánování, finance)
 • - Hodnocení preventivních programů (krátkodobý a dlouhodobý efekt programu)
 • - Strategie a metody sekundární a terciární prevence
 • - Preventivní prohlídky a vyšetření
 • - Organizace preventivních programů (vytvoření systému krizové intervence)
 • SEMINÁŘE (v seminářích bude probíhat praktická výuka):
 • - Organizace preventivních programů (plánování, finance, vytvoření systému krizové intervence)
 • - Hodnocení preventivních programů (krátkodobý a dlouhodobý efekt programu)
 • - Strategie a metody sekundární a terciární prevence
 • - Preventivní prohlídky a vyšetření
Literatura
 • Poledníková, Ľ, et al (2006). Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin, SR: Vydavateľstvo Osveta.
 • Michael Marge (1988). Health Promotion for Persons With Disabilities: Moving Beyond Rehabilitation. American Journal of Health Promotion: Spring 1988, Vol. 2, No. 4, pp. 29-44.
 • Astrup A. (2001). Healthy lifestyles in Europe: prevention of obesity and type II diabetes by diet and physical activity. Public Health Nutr.
 • Jedlička, V., et al. (1991). Praktická gerontologie. Brno, Česko: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno.
 • Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. National High Blood Pressure Educational Program Coordinating Committee.The seventh reports of the Joint National Committee on prevention, detection,evaluation, and treatment od high blood pressure. JAMA 2003.
 • Fait, T., Vrablík, M., Češka, R, et al. (2008). Preventivní medicína. Praha, Česko: Maxdorf s. r. o., (Jessenius).
Výukové metody
přednášky, semináře.
Metody hodnocení
- 90% aktivní účast na seminářích
- vytvoření preventivního projektu na podporu zdraví dle zadání, hodnoceno škálou A–F
- ústní zkouškou ověření kvality vědomostí z dané oblasti, hodnoceno škálou A–F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/np2417