np2523 Psychologie sportu – koučink

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 10:00–10:50 B11/235
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2523/01: Čt 11:00–11:50 B11/235
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je představit základní principy a metody koučování ve sportovním klubu, sportovním týmu včetně organizace sportovních událostí rozličného charakteru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen:
- orientovat se v nárocích daného sportu na psychiku jedince z hlediska psycho-sportografie
- analyzovat psychologické problémy při provádění pohybového či sportovního výkonu – vést proces učení se motorickým dovednostem
- prakticky používat regulační prostředky předstartovních stavů
- využívat pravidla duševní hygieny participantů ve sportovní oblasti, a to ve vztahu k různým typům jedinců, skupin a ve vztahu ke konkrétním situacím
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • 01. Paradigma psychologie sportu a koučinku, základní terminologie
 • 02. Psycho-sportografie
 • 03. Hra – ontogenetické hledisko a odraz ve sportu
 • 04. Osobnostní struktura a dynamika sportujícího – vztah k psycho-sportografii (kognitivní, emotivní a volní procesy)
 • 05. Motivace, postoje (vztah k věku a typu jedince – skupiny), teorie „transition“
 • 06. Osobnost trenéra-kouče, mentálního kouče, sportovního psychologa
 • 07. Vedení a řízení tréninku (vztah k věku a typu jedince – skupiny)
 • 08. Komunikace (vztah k věku a typu jedince – skupiny)
 • 09. Trenér, rodiče, sociální prostředí (rozhodčí, psycholog). Teorie generačního přenosu
 • 10. Psychologie nadání
 • 11. Psychologie hendikepu
 • 12. Charakteristika zátěží, jejich řešení, patologické jevy
 • 13. Psychická příprava
 • 14. Možnosti a limity diagnostiky v činnosti trenéra-kouče, chyby v hodnocení
 • CVIČENÍ:
 • Každé téma je doplněno praktickým cvičením s akcentem na reflexi situace, autodiagnostiku a sebereflexi.
Literatura
 • NICHOLLS, Adam R. a Leigh JONES. Psychology in sports coaching : theory and practice. New York: Routledge, 2013. 218 p. ISBN 9780203102718. info
 • HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 69 s. ISBN 8071848891. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • MACÁK, Ivan a Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • MACHAČ, MACHAČOVÁ, HOSKOVEC, M., H., J. Emoce a výkonnost. Praha: Praha:Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 288 s. info
Výukové metody
- přímá výuka
- diskuse
- workshop
- prezentace
Metody hodnocení
Předpoklad pro postup ke zkoušce:
- 85% aktivní účast na praktických cvičeních
- zpracování záznamů ze cvičení (6)
- zpracování individuálních prací, esej (3)
Ústní zkouška: sestává z řešení praktického příkladu (40 %) a dvou vylosovaných témat z objemu výuky (30 + 30 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.