np4115 Didactics of Physical Education

Faculty of Sports Studies
autumn 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Janák (lecturer)
Mgr. Ondřej Janák (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Timetable
Tue 14:00–14:50 Virtuální místnost
 • Timetable of Seminar Groups:
np4115/01: Tue 6. 10. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 20. 10. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 3. 11. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 1. 12. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 15. 12. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 5. 1. 18:00–19:40 Virtuální místnost, O. Janák
np4115/02: Tue 13. 10. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 27. 10. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 10. 11. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 24. 11. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 8. 12. 18:00–19:40 Virtuální místnost, Tue 12. 1. 18:00–19:40 Virtuální místnost, O. Janák
Prerequisites
Completion of the course in the 1st semester Mgr. together with the subject Introduction to Pedagogical Practice.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the Didactics of Physical Education is theoretical anchoring of general didactics in the subject of physical education, introduction to historical development of physical education in schools and detailed analysis of the individual components of the educational process: pupil - teacher - curriculum - conditions. Acquiring the presented knowledge is important for understanding the basic principles of TV didactics and application in teaching physical education.
Learning outcomes
At the end of this course the student will be able to:;

- Understand the didactics of physical education in relation to other scientific disciplines;
- Interpret the historical development of school physical education in relation to changes in the curriculum;
- Explain the importance of curricular reform and use information to create educational programs;
- Understand the current concept of school physical education; - To focus in the educational process;
- Based on the knowledge to understand the role of teachers in the teaching process;
- Applying teaching styles, practices, methods and principles in the teaching process;
- Understand the student as a subject and object of education;
- Able to plan, evaluate and conduct educational unit of physical education and follow safety rules in school physical education;
- Demonstrably apply diagnostic competences in school physical education
Syllabus
 • 1. Development of physical education in our schools;
 • 2. Methodology of Physical Education;
 • 3. Research in didactics of physical education;
 • 4. Reform of Education;
 • 5. The reform of the curriculum and the curricula;
 • 6. RVP and ŠVP;
 • 7. The current concept of school physical education;
 • 8. Education as a process;
 • 9. Edukant - periodization of development, physical fitness - physical abilities and skills;
 • 10. Edukant - motivation to learn;
 • 11. Educator - personality, abilities, skills, competencies, typology;
 • 12. Educator - teaching methods, styles, techniques, principles,
 • 13. The objectives of the school TV;
 • 14. Terms and school TV content;
 • 15. Planning, evaluation and classification in physical education;
 • 16. Organizational forms and safety in physical education;
Literature
 • Aktuální témata didaktiky školní tělesné výchovy
 • Rychtecký, A., Fialová, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 171 s.
 • BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. Praha: Triton, 2011. 260 pp. ISBN 978-80-7387-436-0. info
 • NAVRÁTIL, Stanislav and Jan MATTIOLI. Problémové chování dětí a mládeže : [jak mu předcházet, jak ho eliminovat]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 120 s. ISBN 9788024736723. info
 • BENDL, Stanislav. Školní kázeň v teorii a praxi : učebnice pro studenty učitelství. 1. vydání. Praha: Triton, 2011. 202 stran. ISBN 9788073874322. info
 • ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024727424. info
 • KOLÁŘ, Zdeněk and Alena VALIŠOVÁ. Analýza vyučování : vyučování jako dialog, řízení učení žáků, styly a způsoby hodnocení, komunikace, kooperace a interakce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 230 s. ISBN 9788024728575. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of Physical Education). 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 144 pp. 48822/FSpS-2/09-17/99. ISBN 978-80-210-4936-9. info
 • HANSEN ČECHOVÁ, Barbara. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 117 s. ISBN 9788073673888. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila and Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 171 s. ISBN 9788073573737. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008. 155 stran. ISBN 9788073674342. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008. 209 s. ISBN 9788074090103. info
 • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 160 stran. ISBN 9788024717180. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia - RVP G. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. 98 pp. URL info
 • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Tvorba vzdělávacího programu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 191 s. ISBN 8072547127. info
 • KOLÁŘ, Zdeněk and Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků : formy hodnocení, učitel a žák, sebehodnocení, praktické ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 157 stran. ISBN 802470885X. info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula and Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Edited by Jan Tupý - Jaroslav Jeřábek. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 126, 92. ISBN 8087000021. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • BENDL, Stanislav. Ukázněná třída, aneb, Kázeňské minimum pro učitele. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 298 stran. ISBN 8072546244. info
 • BENDL, Stanislav. Jak předcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostředky. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2004. 208 s. ISBN 80-86642-14-3. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
Teaching methods
1. Theoretical training through seminars and lectures;
2. Presentation of students;
3. Group discussion;
4. Seminar work
Assessment methods
Rated Notebook;

- PowerPoint presentation;
- Seminar work;
- Attendance;
- Output written test for the oral test;
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2020/np4115