bp2450 Kultura projevu a komunikace

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Stará, Ph.D. (cvičící)
Olga Korvasová (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2450/01: Čt 13:50–15:20 B11/311, E. Hurych
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy ve studiu lidské komunikace a především aplikace těchto přístupů na problematiku práce bezpečnostních složek a na konkrétní zkušenost studentů. Těžištěm kurzu bude především diskuse a praktická cvičení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni analyzovat komunikační situace, kterých se účastní a reflektovat svou roli v jejich utváření.
Osnova
  • Oblasti lidské komunikace a jejich specifika. Modely komunikace, transakční model komunikace a jeho složky. Principy komunikace. Neverbální komunikace. Komunikační kompetence - asertivita, komunikace v zátěžových situacích, zvládání konfliktu. Komunikace ve skupině - vedení, spolupráce ve skupině, soudržnost skupiny, rozhodování ve skupině.
Literatura
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 502 s. ISBN 9788024720180. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • WATZLAWICK, Paul. Všechno dobré je k něčemu zlé, aneb, Řešení paní Hekate. Translated by Zbyněk Vybíral, Illustrated by Miroslav Huptych. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1995. 103 s. ISBN 80-901773-5-2. info
Výukové metody
přednáška, týmová diskuse, týmová praxe
Metody hodnocení
Individuální nebo skupinový výstup - 1 x za semestr; analýza výstupu podle videa, zpětná vazba 3 x za semestr; závěrečná esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.