bp2299 Sportovní gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2299/01: St 12:00–12:50 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
Předpoklady
bp2270 Gymnastická příprava
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenta popsat techniku, metodiku a poskytnout záchranu a dopomoc u základních gymnastických pohybových struktur. Dále terminologicky správně definovat jednotlivé cvičební tvary a základní orientaci v pravidlech SG a využívat nových metod ve výuce gymnastiky se zaměřením na akrobacii jako hlavní prostředek rozvoje koordinačních schopností.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- popsat techniku, metodiku a poskytnout záchranu a dopomoc u základních gymnastických pohybových struktur
- terminologicky správně definovat jednotlivé cvičební tvary a prokázat základní orientaci v pravidlech SG
Osnova
 • - SG – pravidla SG
 • - terminologie cvičení na nářadích
 • - technika cvičení na nářadí
 • - metodika cvičebních tvarů na gymnastických disciplínách
 • - záchrana a dopomoc
Literatura
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006, 52 s. ISBN 8086586170. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 109 s. ISBN 8024716364. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 187 s. ISBN 8024710064. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004, 68 s. ISBN 8086402134. info
 • Všeobecná gymnastika : speciální učební text. Edited by Miroslav Zítko, Illustrated by Silvie Toráková. 3. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2004, 94 s. ISBN 8086586081. info
 • ZÍTKO, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Illustrated by Bohumír Roubal, Photo by Marie Brunerová. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1998, 47 s. ISBN 8090250912. info
 • KNORRE, Naděžda, Miroslav ZÍTKO a Radka NEMKYOVÁ-VACKOVÁ. Základy sportovní gymnastiky pro odbory ZRTV. Edited by Vlasta Třešňáková - Dagmar Křížová, Illustrated by Vladimír. 1. vyd. Praha: Československý svaz tělesné výchovy. Český ústřední výbor, 1988, 143 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení; úkoly pro samostudium: písemná příprava na rušnou a průpravnou část; nácvik požadovaných cvičebních tvarů; studium odborné terminologie a pravidel sportovní gymnastiky; kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
zápočet SG – Akrobacie 3 akrobatické řady; Povinné cvičební tvary – stoj na rukou, přemet stranou, přemet, kotoul vzad do stoje na rukou, kotoul letmo, rovnovážný postoj, salto vpřed přeskok – roznožka, skrčka, přemet (bedna nadél, přeskokový stůl), hrazda – vzepření vzklopmo, toč vzad, podmet, K.n.š. kolmo únožmo, kruhy vzepření zvolna souruč, přednos ve vzporu, sešin vpřed, svis vznesmo, svis střemhlav, zákmih předkmihem překot vzad roznožmo, Bradla vzepření vzklopmo, přednos, stoj na ramenou, kotoul do vzporu sedmo roznožného, sesed, zákmih, přednožka s celým obratem; dopomoc u všech výše uvedených cvičebních tvarů; 100% účast v semináři; písemná příprava: rušná a průpravná část seminární práce: využití gymnastiky ve tvém sportovním odvětví.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.