np2505 Anatomie tělesných cvičení

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat vědomosti o zákonitostech a zvláštnostech fungování pohybového systému, o funkci centrálního a periferního nervového systému, svalového aparátu, smyslových orgánů, senzitivního a vegetativního systému, endokrinního systému, dýchacího systému a imunitního systému. Po ukončení předmětu bude student schopen interpretovat základní anatomická východiska jmenovaných oblastí a bude schopen detailně popsat funkce jednotlivých svalů a jejich stimulaci prostřednictvím spektra cviků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: popsat a vysvětlit funkce jednotlivých částí pohybového aparátu a vnitřních orgánů člověka a využít tyto znalosti při tvorbě integrálního pohledu na pohyb člověka.
Osnova
 • Kosti a jejich funkce
 • Svalový systém
 • Svaly (funkce, synergisté, agonisté, antagonisté)
 • Funkce svalů, vazů, šlach hlavy a krku, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů, šlach hrudníku a horní části zad, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach břicha a dolní části zad, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach paží a rukou, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach nohou a chodidel, cvičení na jejich stimulaci
 • Kardiovaskulární systém
 • Endokrinní systém
 • Nervový systém
 • Dýchací systém
 • Imunitní/lymfatický systém
 • Kožní systém
Literatura
 • JÓZSA, László G.; KANNUS, Pekka. Human tendons: anatomy, physiology, and pathology. Human Kinetics Publishers, 1997.
 • PETROVICKÝ, Pavel; DOSKOČIL, Milan. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi: Pohybové ústrojí. Osveta, 2001.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie pohybového systému: Obecná anatomie. Karolinum, 1996.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Grada Publishing as, 2009.
 • ENOKA, Roger M. Neuromechanical basis of kinesiology. Champaign, IL: Human kinetics, 1994.
 • ABERNETHY, Bruce. Biophysical foundations of human movement. Human Kinetics, 2013.
 • BARTONÍČEK, J.; HEŘT, J. Základy klinické anatomie pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004.
 • ACKLAND, Timothy R.; ELLIOTT, Bruce; BLOOMFIELD, John. Applied Anatomy and Biomechanics in sport. Human Kinetics, 2009.
 • NETTER, Frank Henry, et al. Atlas of human anatomy. Summit, NJ: Ciba-Geigy, 1989.
 • PÁČ, Libor, et al. Anatomie pohybového systému člověka. Masarykova univerzita, 2009.
 • WHITING, William Charles; RUGG, Stuart. Dynatomy: dynamic human anatomy. Human Kinetics 1, 2006.
 • VAN DE GRAAFF, Kent Marshall. Human anatomy. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2002.
 • HANZLOVÁ, Jitka, et al. Základy anatomie pohybového systému. MU, FSpS, 2004.
 • BEHNKE, Robert S. Kinetic Anatomy With Web Resource. Human Kinetics, 2012.
Výukové metody
přednášky a semináře.
Metody hodnocení
- 85% aktivní účast na seminářích
- ústní zkouška (hodnoceny nabyté vědomosti studiem odborné literatury, předaných informací formou přednášek a získaných zkušeností na seminářích, hodnoceno škálou A–F)
Informace učitele
Výuka formou konzultací s vyučujícím - vyučujícího nutno kontaktovat 16.9.2019!
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/np2505