bp1816 Kompenzace a regenerace ve sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1816/01: Út 17:00–17:50 Virtuální místnost, I. Struhár
Předpoklady
( bp1925 Fyziologie tělesné zátěže || bp1805 Fyziologie tělesné zátěže ) && bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1184 Fyzioterapie III && bp1892 Zdravotní tělesná výchova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit pojmy kompenzace a regenerace; bude schopen aplikovat zásady kompenzace a regenerace do jednotlivých oblastí sportu;
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
- vysvětlit rozdíl mezi pasivní a aktivní regenerací
- analyzovat tréninkové zatížení
- navrhnout vzhledem k předpokládanému typu únavy vhodný typ regenerace
- diskutovat nad výběrem zvolené pohybové aktivity
- praktikovat vhodně zvolenou pohybovou aktivitu vzhledem k oslabení
Osnova
  • Regenerace - základní pojmy; Stresová reakce; Regenerační formy; Regenerační prostředky pedagogické; Regenerační prostředky psychologické; Regenerační prostředky biologické; Regenerační prostředky farmakologické; Kompenzace - základní pojmy; prostředky kompenzace; kompenzace v jednotlivých sportech
Literatura
Výukové metody
teoreticko - praktická příprava; semináře; metodický výstup
Metody hodnocení
závěrečný projekt; závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1816