nk4117 Didaktika plaveckých sportů

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/13/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marcela Keberlová (cvičící)
Garance
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
nk4117/01: Pá 16. 10. 16:45–19:10 Virtuální místnost, Pá 23. 10. 14:15–15:50 Virtuální místnost, Pá 30. 10. 10:55–12:30 Virtuální místnost, D. Hlavoňová
Předpoklady
bp2085 Vodní turistika || bk2085 Vodní turistika || bp2309 Vodní turistika || bk2309 Vodní turistika || b4016v Vodní turistika
- základní plavecké dovednosti
- technika plaveckých způsobů prsa, znak a kraul
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si osvojí základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti o plaveckém sportu z pohledu jeho vývoje, významu pro zdraví člověka, výuky plavání a základů první pomoci z hlediska jejich budoucí pedagogické praxe.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- charakterizovat základní strukturu výuky plavání
- aplikovat své znalosti a dovednosti do metodiky výuky plavání
- konstruovat plaveckou jednotku dle úrovně a počtu svých svěřenců
- posoudit plavcovu techniku, na základě identifikace chyb formulovat návrhy na jejich korekci
- vyhodnotit konkrétní situaci a aplikovat své dovednosti při záchraně tonoucího
Osnova
 • Struktura plaveckých sportů
 • Výuka plavání na různých úrovních
 • Specifika výuky plavání dětí a dospělých, strach a motivace ve výuce plavání
 • Faktory determinující plavecký výkon
 • Vývoj jednotlivých plaveckých způsobů
 • Technika plaveckých způsobů
 • Hry ve vodě
 • Metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů
 • Pravidla plavání, plánování vyučovací jednotky ve vodě
 • První pomoc ve školských zařízeních
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 127 s. ISBN 9788024721545. info
 • ČECHOVSKÁ, Irena. Plavání dětí s rodiči : "plavání" kojenců a batolat, plavecká výuka předškolních dětí předškolního věku, hry a říkadla do vody. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 132 s. ISBN 8024702118. info
 • MOTYČKA, Jaroslav et al. Teorie plaveckých sportů. Plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucího. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001. 205 s. ISBN 80-210-2711-8. info
 • ROZTOČIL, Tomáš a Jiří ŠVEC. Technika a didaktika plavání :(učební texty pro posluchače oboru tělesná výchova). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996. 71 s. ISBN 80-7041-613-0. info
Výukové metody
Praktická výuka formou cvičení a teoretická výuka formou on-line seminářů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen po:
- absolvování písemné a ústní on-line zkoušky
- vypracování metodického výstupu
- splnění požadované docházky v praktické výuce
Písemná zkouška je studentovi udělena na základě zdárného absolvování závěrečného písemného testu, ve kterém prokáže teoretické znalosti. V ústní zkoušce má student prokázat schopnost aplikace těchto znalostí v plavecké praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/nk4117