sbp2248 Specializace III - Volejbal

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Petrů (náhr. zkoušející)
Garance
PaedDr. Jaroslav Šamšula
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
sbp247 Specializace II - Volejbal || sbp2247 Specializace II - Volejbal
Specializace I. a II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získání teoretických znalostí a praktických dovedností během přípravy 1. a 2. třídy po stránce odborné,vědecké a metodické.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu rozumět:
- činnosti družstva po vlastním podání,
- činnosti družstva po podání soupeře,
- specifikům herního tréninku mládeže,
- plánování a diagnostice tréninkového procesu.
Studenti budou připraveni na absolvování zadaného metodického výstupu před komisí ČVS.
Osnova
 • 1. Činnost družstva po vlastním podání (zaujímání výchozích pozic,blokování x vybírání)
 • 2. Činnost družstva po podání soupeře (přihrávka, nahrávka, útočný úder)
 • 3. Specifika herního tréninku mládeže 4. Plánování a diagnostika v průběhu tréninkového procesu
 • 5. Zadání metodických výstupů
Literatura
 • ŠAMŠULA, Jaroslav a Tomáš PĚTIVLAS. Specializace I volejbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7401-9. URL info
 • HANÍK, Zdeněk a Jaroslav VLACH. Volejbal. 1. vyd. Praha: Olympia, 2008. 347 s. ISBN 9788073760786. info
 • HANÍK, Zdeněk. Volejbal : viděno třemi : od základních odbití po herní činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 344 s. ISBN 9788024727448. info
 • PŘIDAL, Vladimír a Ludmila ZAPLETALOVÁ. Volejbal : herný výkon, tréning, riadenie. 1. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2003. 180 s. ISBN 8088901855. info
 • JUŘÍK, Radomil. Volejbal : základy hry družstva. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1993. 32 s. ISBN 80-7067-301-X. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
metodický výstup na zadané téma
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/sbp2248