BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BSS101/01: Čt 1. 11. 10:00–11:40 PC25, Čt 15. 11. 10:00–11:40 PC25
BSS101/02: Pá 2. 11. 8:00–9:40 PC25, Pá 9. 11. 8:00–9:40 PC25
BSS101/03: Pá 16. 11. 8:00–9:40 PC25, Pá 23. 11. 8:00–9:40 PC25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům specifika bezpečnostních a strategických studií, historii tohoto oboru, jeho základní přístupy a základy příbuzných oborů.
Výstupy z učení
Studenti si po absolvování předmětu osvojí základy vědecké práce a terminologii bezpečnostních a strategických studií, stejně tak jako historii oboru a jeho základní přístupy.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu BSS 101 a do studia BSS, podmínky ukončení předmětu a jeho organizace 2. Studium BSS na vysoké škole 3.BSS jako vědecký obor 4. Základy vědecké práce v BSS a základy publikační činnosti 5. Hlavní školy a teoretické směry v rámci BSS 6. Tradiční a netradiční pojetí bezpečnosti 7. Příbuzné obory BSS 8. Zájem, hrozba a riziko 9. Konflikty, krize, války a mír 10. Práce s odbornými databázemi a on-line zdroji 11. Seminář 12. Shrnutí předmětu
Literatura
  • WAISOVÁ, Šárka. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. 1432 s. -. ISBN 80-86473-42-2. info
  • Česká bezpečnostní terminologie : výklad základních pojmů. Edited by Petr Zeman. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. 186 s. ISBN 8021030372. info
  • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která pokrývá odpřednášenou látku a zadanou literaturu. Maximální počet bodů v kurzu je 60. Za každý ze tří průběžných seminárních úkolů může student/studentka získat až 5 bodů, stejně tak je možné získat až 5 bodů z průběžného písemného přezkoušení. Průběžné seminární úkoly nelze po odevzdání opravovat. Z písemné zkoušky je pak možné získat max. 40 bodů. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat alespoň 36 bodů (60 %). Celkové hodnocení je odstupňováno následujícím způsobem: A: 56–60 bodů; B: 51–55 bodů;C: 46–50 bodů; D: 41–45 bodů; E: 36–40 bodů; F: 35 a méně bodů
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/BSS101

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 8. 2018 03:14, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému