BSS163 Konflikty o suroviny

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné studentské předpoklady nejsou vyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s nejdůležitějšími konflikty souvisejícími se strategickými surovinami, jako je ropa, voda, zemní plyn, drahé kovy aj. Dále budou studenti seznámeni se základními teoretickými a typologickými rámci provázejícími výzkum tohoto fenoménu.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších druhů konfliktů o suroviny a vybraných případových studií. Studenti by také prostřednictvím svých seminárních prací měli být schopni analyzovat vybraný konflikt o suroviny za použití vhodného teoretického rámce a základní metodologie.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina (Šmíd, Vaďura) – 16. 2. 2. Surovinová bezpečnost – pojem, definice, terminologie, vznik a vývoj subdisciplíny (Šmíd) – 23. 2. Klare, Michael T.: Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict. 2002, Henry Nolt & Company. strany budou doplněny. 3. Suroviny a ozbrojený konflikt (Vaďura) – 2. 3. Humphreys, Macartan: Economics and Violent Conflict. Harvard University. Dostupné z: http://www.preventconflict.org/portal/economics/Essay.pdf 4. Konflikty o ropu – základní vymezení, případová studie Perský záliv (Šmíd) – 9. 3. Klare, M., T.: Resource Wars The New Landscape of Global Conflict. 2002, Nenry Holt & Company. strany budou doplněny 5. Konflikty o ropu a zemní plyn – případová studie Rusko a Kaspický region (Šmíd) – 16. 3. Litera, B. a kol.: Ruské produktovody a Střední Evropa. Praha 2003, Eurolex Bohemia. s. 47 – 101 6. Konflikty o ropu – případová studie Nigérie a Súdán (Vaďura) – 23. 3. Ikelegbe, Augustine: The Economy of Conflict in the Oil Rich Niger Delta Region in Nigeria. University of Benin, Benin City, Nigeria. http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol14num2/ikelegbe.pdf Suliman, Mohamed: Civil War in Sudan: The Impact of Ecological Degradation. Environment and Conflicts Project (ENCOP). Dostupné z: http://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/cvlw_env_sdn.html 7. Čtecí týden – literatura bude doplněna – 30. 3. 8. Konflikty o vodní zdroje – základní východiska a vymezení, případová studie syrsko – turecké spory (Šmíd) – 6. 4. 9. Velikonoční pondělí – 13. 4. 10. Konflikty o vodní zdroje – případová studie povodí Nilu (Vaďura) – 20. 4. Klare, Michael T. (2001): Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict. New York: Metropolitan Books, s. 138-159 11. Konflikty o vodní zdroje – případová studie Izrael a Palestina (Vaďura)– 27. 4. Klare, M., T.: Resource Wars The New Landscape of Global Conflict. New York: Metropolitan Books, s. 163-173 12. Konflikty o minerály a drahé kovy – základní východiska, případová studie Libérie a okolní státy (Vaďura) – 4. 5. Davies, Victor A.B. (2007): Sierra Leone Case Study for the Japan International Cooperation Agency/UNDP Project on Conflict Prevention and Development Cooperation. Department of Economics, University of Oxford. Dostupné z: http://www.wiltonpark.org.uk/documents/wp889/Davies%20-%20Sierra%20Leone%20case%20study.pdf 13. Konflikty o vzácné dřevo – základní východiska, případová studie Barma, Borneo (Vaďura) – 11. 5. Sherman, Jake: Burma: Lessons from the Cease-Fires. In: Ballentine, Karen – Jake Sherman (eds.) (2003): The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed and Grievance. Boulder: Lynne Rieder Publishers, s. 225 - 257
Literatura
  • Ruské produktovody a střední Evropa. Edited by Bohuslav Litera. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 241 s. ISBN 8086432475. info
  • KLARE, Michael T. Resource wars : the new landscape of global conflict. 1st ed. New York: Metropolitan Books, 2001. 289 s. ISBN 0805055762. info
Výukové metody
přednáška, seminární práce
Metody hodnocení
Výuka bude probíhat formou přednášek, účast na nich není povinná, nicméně se doporučuje. Vyučující si ale vyhrazují právo sdělovat informace související s kursem pouze na přednáškách, aniž by nutně muselo následovat mailové upozornění. Bude požadováno vypracování seminární práce na 10 - 15 normostran, která bude hodnocena 0 – 20 body. Výběr tématu musí proběhnout a být schválen vyučujícím do 11. března 2008, do 13:45. Nevybere – li si student do té doby téma, nebude v kursu klasifikován. Nejzazší termín odevzdání seminární práce do elektronické odevzdávárny je 29. duben 2008, 23:59. Následně bude odevzdávárna uzamčena. Nebude – li do té doby seminární práce odevzdána, student nebude v kursu klasifikován. Oprava seminární práce není možná. Hodnocena bude originalita tématu, výběr pramenů a způsob práce s nimi (nedoporučuje se užívání nikým needitovaných internetových encyklopedií apod.), zpracování tématu, struktura práce, stylistická a pravopisná úroveň textu a kvalita závěru práce. Důležitou součástí je formální provedení práce. Práce bez poznámkového aparátu budou znamenat klasifikaci kursu stupněm F a vyslovené plagiáty budou postoupeny disciplinárnímu řízení (viz dodatek níže). Hodnocení seminární práce je integrální součástí hodnocení celého kursu! Písemná zkouška bude mít podobu 10 otázek. Každá otázka bude hodnocena 4 body, celkový počet bodů z testu tedy činí 40. Celkové hodnocení vypadá následovně. Maximum možných bodů je 60. Stupněm A bude hodnocen zisk 60 – 56 bodů. stupněm B zisk 55 – 51 bodů, stupněm C 50 – 46, stupněm D 45 – 41 a stupněm E 40 – 36. 35 a méně bodů bude hodnoceno stupněm F.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 8. 2018 03:14, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému