BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti s to ze strategického hlediska interpretovat a analyzovat vybrané aspekty antických válečných konfliktů.
Osnova
  • 1. Strategie antického Řecka a jeho determinanty 2. Řecko-perské války 3. Peloponéská válka jako modelový konflikt (seminář) 4. Nástup Makedonie a Alexandrovo tažení (seminář) 5. Alexandrovi nástupci 6. Strategické myšlení antického Říma a jeho determinanty 7. Druhá punská válka jako modelový konflikt (seminář) 8. Expanze ve Středomoří 9. Krize republiky v 1. století př. n. l., občanská válka (seminář) 10. Pozdní republika a císařský Řím, expanze se vzdaluje Středomoří 11. Obrana impéria za principátu 11. Řím v období konce starověku 12. Možnosti simulace starověkých konfliktů V rámci IS MU ve Studijních materiálech předmětu BSS173: Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení je vložen podrobný sylabus předmětu.
Literatura
  • HÉRODOTOS. Dějiny [Hérodotos]. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1972. 548 s. info
  • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
  • CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti : o válce gallské, alexandrijské, africké a hispánské [12652]. Praha: Svoboda, 1972. info
  • Luttwak, Edward: The Grand Strategy of the Roman Empire. John Hopkins University Press, 1979. ISBN: 0801821584
Výukové metody
Předmět sestává z přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je potřeba získat alespoň 18 bodů z 30 možných (klasifikační stupnice - 30-28 bodů: A, 27-25 bodů: B, 24-22 bodů: C, 20-21 bodů: D, 18-19 bodů: E, 17 a méně bodů: F). Body je v průběhu semestru možné získat (1.) za seminární práci v rozsahu cca. 10 stran (maximálně 10 bodů), (2.) za dvě písemné přípravy z literatury, která bude zadána k seminářům, v rozsahu maximálně 2 strany (za každou přípravu je možné získat maximálně 2 body; ze 4 seminářů si student vybere dva, na které bude psát přípravu, výběr záleží na jeho vlastním uvážení), (3.) účast na čtyřech seminářích (1 bod za seminář, celkem maximálně 4 body), přičemž podmínkou ukončení je účast alespoň na třech seminářích, (4.) aktivní participaci na seminářích (maximálně 3 body za seminář, celkem maximálně 12 bodů). V omezeném počtu případů bude rovněž zadáno krátké vystoupení k vybraným zadaným tématům v rozsahu 10 minut, za které je možné získat k zadanému tématu (maximálně 4 body, které jsou brány jako prémie, tj. nemají vliv na stanovené potřebné minimum bodů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:52, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému