BSS453 Privatizace bezpečnosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti a studentky seznámí s problematikou privatizace ozbrojených konfliktů, žoldnéřů, soukromých vojenských společností, tzv. válečných podnikatelů (warlords) či polovojenských jednotek. V rámci kursu bude vysvětlena ekonomická podstata ozbrojeného konfliktu. Přednášen bude jak historický vývoj tohoto fenoménu, tak především současný stav. Z geografických oblastí budou jako případové studie akcentovány - Balkán, Blízký Východ, Kavkaz a subsaharská Afrika. Jelikož se jedná o magisterský kurs, velký důraz bude kladen na teoretické, typologické a metodologické uchopení problematiky.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina, organizace kursu 2. Vymezení a klasifikace nestátních ozbrojených aktérů - odlišení od teroristických skupin či organizovaných kriminálních skupin, potažmo mafií (Vaďura) 3. Politická ekonomie konfliktu 4. Žoldáci od nejstarších dob po Třicetiletou válku 4. Třicetiletá válka až 1794 (Valdštejn, švýcarská garda, Divoké husy, Hessenští) –5. Žoldáctví v 19.-20. století (Gurkhas, francouzská cizinecká legie, Denard, Hoare, atd.) 6. Pirátství – historie + současnost (Vaďura) 7. PMC – teoretický úvod, vymezení (Vaďura) 8. The Military Provider Firm; 10. The Military Consultant Firm 11. The Military Support Firm – 11. Právní a ekonomická dimenze činnosti 12. PMC a mezinárodní společenství
Literatura
  • Singer, P.W. (2003): Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. London: Cornell University Press.
  • Avant, Deborah D. (2005): The Market for Force. The Consequences of Privatizing Security. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Lanning, Michael L. (2005): Mercenaries. Soldiers of Fortune, from Ancienit Greece to Todays Private Military Companies. New York: Ballantine Books.
Výukové metody
přednášky, seminární práce, diskuse, písemné přípravy
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení se bude skládat ze seminární práce a referátu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/BSS453