BSSb1151 Zbrojní politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Zwiefelhofer (přednášející)
Mgr. Adam Potočňák (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U43
Předpoklady
! BSS151 Zbrojní politika && ! NOW ( BSS151 Zbrojní politika )
Studenti se budou základně orientovat ve vojenské terminologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům základní přehled v problematice zbrojní politiky. Studenti/tky budou schopni/y pochopit a vysvětlit tři hlavní témata. 1. vyzbrojování ozbrojených složek státu, 2. obranný průmysl v ČR a ve světě, 3.obchod se zbrojním materiálem a jeho regulace.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších fenoménů v oblasti zbrojní politiky, vyzbrojování ozbrojených složek státu a zbrojního průmyslu. Studenti by také prostřednictvím svých seminárních prací měli být schopni analyzovat vybraný úsek ve výše zmíněných oblastech vztažených k České nebo Slovenské republice.
Osnova
  • 1. Úvod 2. Vymezení zbrojní politiky. 3. Zbrojní průmysl 4. Export zbraní 5. Vyzbrojování ozbrojených sil 6. Kontrola zbrojeni a odzbrojeni 7. Zbrojní politika EU 8. Zbrojní politika NATO 9. Zbrojní průmysl v ČR 10. Vyzbrojování ozbrojených sil ČR 11. Seminář k hodnocení seminárních prací 12. Export zbraní z ČR a odzbrojovací aktivity 13. Písemný test
Literatura
  • extended valid list of literature is in the IS (study materials)
  • MAREŠ, Miroslav. Vymezení a analytický rámec zbrojní politiky Evropské unie. In MAREŠ, Miroslav. Zbrojní politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita, 2006. s. 7-19, 12 s. Studie. ISBN 80-210-4120-X. info
  • IVÁNEK, Ladislav, Miroslav KRČ a Josef PROCHÁZKA. Český (československý) zbrojní průmysl v transformačním procesu. In Obranný průmysl České republiky po rozpadu bipolarity. Brno: VA Brno, 2003. s. 11-20. část 1. ISBN 80-85960-67-2. info
  • BUZAN, Barry a Eric HERRING. The arms dynamic in world politics. Boulder: Lynne Rienner, 1998. xiii, 325. ISBN 1555875963. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve třídách, domácí práce.
Metody hodnocení
Výuka bude probíhat formou přednášek. Podmínkou k ukončení předmětu je odevzdání a přijetí seminární práce. Maximální počet bodů v kurzu je 60. Seminární práce budou hodnoceny v rozsahu 0-20 bodů. Z písemné zkoušky je pak možné získat max. 40 bodů. Stupně hodnocení jsou odstupňovány následujícím způsobem: A; 60 - 56 bodů B; 55 – 51 bodů C; 50 – 46 bodů D; 45 – 41 bodů E; 40 – 36 bodů F; 35 a méně bodů.
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/BSSb1151