BSSb1156 Organizovaný zločin

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Bělonožník (cvičící)
Garance
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS156 Organizovaný zločin && ! NOW ( BSS156 Organizovaný zločin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty se základními teoretickými a empirickými aspekty fenoménu organizovaného, politikou boje proti organizovanému zločinu a s jednotlivými podobami a formami organizovaného zločinu včetně jejich historického vývoje, struktury a současného stavu. Mimo dnes již klasické pojetí organizovaného zločinu bude tento fenomén diskutován i ve vztahu k vysoké politice, veřejné správě a legálnímu prostředí obecně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- definovat organizovaný zločin a srovnat jednotlivé přístupy k jeho definování;
- zhodnotit hlavní teorie a metody výzkumu organizovaného zločinu;
- popsat hlavní principy boje proti organizovanému zločinu;
- analyzovat společenské, ekonomické a politické souvislosti organizovaného zločinu;
- zpracovat případové studie organizovaného zločinu ve vybraných zemích;
Osnova
 • Organizace kurzu
 • Politika boje proti organizovanému zločinu
 • Teorie a výzkum organizovaného zločinu
 • Společenské, ekonomické a politické souvislosti OZ
 • Ilegální trhy
 • Organizovaný zločin a legální sféra
 • Organizovaný zločin v ČR
 • Organizovaný zločin ve Střední a Jižní Americe
 • Čínský organizovaný zločin
 • Seminář: Itálie, USA
 • Seminář: Rusko, Balkán
 • Seminář: Japonsko, Nigérie
Literatura
  povinná literatura
 • • Cho, Y. K. (2000): The Triads as Business, New York: Routledge, s. 22-40.
 • • Volkov, V. (2014). The Russian Mafia: Rise and Extinction. In: Paoli, L. (ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 159-176.
 • • Šmíd, T. – Kupka, P. (2012): Český organizovaný zločin: od vyděračů ke korupčním sítím, Brno: MPÚ, s. 95-105 a 301-317.
 • • Holmes, C. (2014): Organized Crime in Mexico: Assessing the Threat to North American Economies, Lincoln: Potomac Books, s. 7-23.
 • • Global Financial Integrity (2017): Transnational Crime and the Developing World (https://secureservercdn.net/45.40.149.159/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf),
 • • Astorga, L. (2012): México: Organized Crime Politics and Insecurity, In: Siegel, D. – van de Bunt, H. (eds.): Traditional Organized Crime in the Modern World, New York: Springer, s. 149-166.
 • • Von Lampe, K (2016): Organized Crime. Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures and Extra-legal Governance. London: SAGE Publications, Inc., s. 59-90
 • • Woodiwiss, M. (2001): Organized Crime and American Power: A History, University of Toronto: Toronto Press, s. 227-265.
 • • Kupka. P. (2017). Násilí, podvody a každodennost. Jak zkoumat organizovaný zločin. Brno: CDK, MU, s. 13-53.
 • • Van de Bunt, H. – Siegel, D. and Zaitch, D. (2014). The Social Embeddedness of Organized Crime. In: Paoli, L. (ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 321-339.
 • • Naylor, R. T. (2004): Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, Ithaca and London: Cornell University Press (kapitoly: Mafia, Myths, and Markets, s. 13-43; Treasure Island: Offshore Havens, Bank Secrecy, and Money Laund
 • • Chin, K. – Zhang, S. – Kelly, R. (2001): Transnational Chinese Organized Crime Activities: Patterns and Emerging Trends, In: Williams, P. – Vlassis, D. (eds.): Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses, New York: Franc Cass, s.
 • • Bell, D. (1953): Crime as an American Way of Life, In: The Antioch Review, roč. 13, č. 2, s. 131-154.
 • • Gilmour, N. (2014): Understanding Money Laundering – A Crime Script Approach, In: The European Review of Organised Crime, roč. 1, č. 2, s. 35-56.
 • • Hrabálek, M. (2007): Organizovaný zločin v Kolumbii, In: Smolík, J. – Šmíd, T. – Vaďura, V. (eds.): Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě, Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 171-184.
 • • Bunker, R. – Sullivan, J. (2002): Drug Cartels, Street Gangs, and Warlords, Small Wars & Insurgencies, roč. 13, č. 2, s. 40-53.
 • • Albanese, J. S. (2014). The Italian-American Mafia. In: Paoli, L. (ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 142-158.
 • • Uribe Burcher, C. 2017. Assessing the Threat of Nexus Between Organized Crime and Democratic Politics: Mapping the Factors. nternational Relations and Diplomacy, January 2017, Vol. 5, No. 1, s. 1-19. doi: 10.17265/2328-2134/2017.01.001
 • • Kassab H.S., Rosen J.D. (2019): Introduction. In: Illicit Markets, Organized Crime, and Global Security. Cham: Palgrave Macmillan, s. 1-18.
 • • Paoli, L. (2014). The Italian Mafia. In: Paoli, L. (ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 121-141.
  doporučená literatura
 • • Wilson, E. – Lindsey, T. (eds., 2009): The Government of Shadows: Parapolitics and Criminal Sovereignty. London: PlutoBooks.
 • • Albini, J. – McIllwain, J. (2012): Deconstructing organized crime: an historical and theoretical study, Jefferson: McFarland, 209 s.
 • • Williams, P. (2014). Nigerian Criminal Organizations. In: Paoli, L. (ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 254-269.
 • • Zhang, S. (2008): Chinese Human Smuggling Organizations: Families, Social Networks, and Cultural Imperatives, Stanford: Stanford University Press.
 • NOŽINA, Miroslav. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Edited by Jan Musil. Vyd. 1. Praha: Themis, 2003. 407 s. ISBN 80-7312-018-6. info
  neurčeno
 • • Grillo, I. 2011. El Narco - The Bloody Rise of Mexican Drug Cartels. London. Bloomsbury.
Výukové metody
přednášky, semináře, individuální nebo skupinový projekt sestávající se z vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma
Metody hodnocení
Max. 60 bodů za závěrečný písemný text, max. 40 bodů za vypracování a prezentaci seminární práce.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/BSSb1156