BSSb1164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavol Kosnáč (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 U32
Předpoklady
! BSS164 Bezp. aspekty nové relig. && ! NOW ( BSS164 Bezp. aspekty nové relig. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům fenomén nových náboženských hnutí v kontextu možných bezpečnostních rizik. Předmět není zamýšlen jako komplexní analýza jevu, ale spíše jako stručné seznámení s klíčovými koncepty, termíny, událostmi a skupinami. Vzhledem ke zvolenému multidisciplinárnímu přístupu (zahrnujícímu sociální vědy, právo či mediální prostředí) by studenti měli být schopni základní analýzy případných bezpečnostních rizik, plynoucích z nových náboženských hnutí.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat hlavní rysy nové religiozity a definovat její rizikovost. Studenti budou schopni případnou rizikovost analyzovat a aplikovat současné vědecké poznatky.
Osnova
  • 1) Úvod do předmětu 2) Nová religiozita - konceptualizace I 3) Nová religiozita - konceptualizace II 4) Nová religiozita a násilí 5) Nová religiozita a gender 6) Bezpečnostní systém ČR a rizikové askety nové religiozity 7) Právo a rizikové aspekty nové religiozity 8) Případové studie rizik nové religiozity I. 9) Případové studie rizik nové religiozity II. 10) Případové studie rizik nové religiozity III. 11) Shrnutí předmětu
Literatura
  • Další povinná literatura je uvedena v sylabu předmětu v IS.
  • Encyklopedie nových náboženství : nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. Edited by J. Gordon Melton - Christopher H. Partridge, Translated by Zdeněk Voj. 1. vyd. V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 2006. 446 s. ISBN 8024216051. info
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice : náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 8071787981. info
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: DINGIR, 1998. 137 s. ISBN 809025280X. info
Výukové metody
Přendášky, seminární práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Její hodnocení sestává ze dvou částí. První z nich je seminární práce, za kterou je možné získat 20 bodů. Druhou částí je písemné přezkoušení, za které je možné získat maximálně 40 bodů. Z každé části je třeba získat alespoň ¼ bodů, jinak nebude uskutečněna klasifikace. Seminární práce má představovat fiktivní návrh nového rizikového náboženského subjektu (bude upřesněno v úodních hodinách). Na práci bude hodnocena invence, schopnost argumentace a využití teoretických kritérií, přehlednost a logika zvolené struktury. Práci může zpracovat pouze jeden student/studentka, její rozsah činí 20 000 – 26 000 znaků. Písemné přezkoušení pokrývá odpřednášenou látku a povinnou literaturu. Sestává z pěti otevřených otázek, za každou z nich je možné získat maximálně 8 bodů. Ke získání zkoušky je třeba alespoň 36 bodů. Hodnocení: 56- a více: A 51-55: B 46-50: C 41-45: D 36-40: E 35 a méně: F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/BSSb1164