BSSn4404 Výzkum konfliktu

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Miriam Matejova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Zwiefelhofer (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 U33
Předpoklady
! BSS404 Výzkum konfliktu && ! NOW ( BSS404 Výzkum konfliktu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá absolvováním tohoto kursu přehled o teoretických východiscích pro výzkum konfliktu. Poznatky z tohoto kursu mu umožní důkladně analyzovat ozbrojené konflitky z různých částí světa, a to za pomocí metodologického, typologického a analytického aparátu, který zde bude vyučován.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu disponují znalostí a porozuměním teoretickým konceptům výzkumu konfliktu a schopností je aplikovat v konkrétních případových studiích.
Osnova
 • Úrovně analýzy a systémové příčiny války
 • Vymezení konfliktu
 • Revoluce a občanská válka
 • Konflikt na vnitropolitické úrovni
 • Příčiny, průběh a dynamika konfliktů
 • Ideologické konflikty
 • Neozbrojené formy konfliktu (sankce, embarga, apod.)
 • Nestátní ozbrojení aktéři
 • Mylné představy, kognitivní předsudky a role politických vůdců v konfliktu
 • Řešení konfliktu
Literatura
  povinná literatura
 • Wendt, A. (1991): Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. International Organization, Vol. 46, No. 2, pp. 391-425.
 • Grugel, J. (2002): Democratization. A Critical Introduction, Palgrave: Macmillan Press, pp. 56-64.
 • Bankowicz, M. (2010): Státní převrat, Brno: Dokořán, pp. 39-64.
 • Brooker, P. (2000): Non-Democratic Regimes. Theory, Government and Politics, Houndmills, Basingstoke Hampshire, Macmillan Press, pp. 188-225.
 • Waltz, K. (1988): The origins of war in neorealist theory. Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, pp. 615-628.
 • Grugel, J. (2002): Democratization. A Critical Introduction, Palgrave: Macmillan Press, pp. 51-56.
 • Singer, J. D. (1961): The level of analysis problem in international relations. World Politics, Vol. 14, No. 1, pp. 77-92.
 • Jervis, R. (1968): Hypotheses on misperception. World Politics, Vol. 20, No. 3, pp. 454-479.
 • Rosato, S. (2003): The flawed logic of democratic peace theory. American Political Science Review, Vol. 97, No. 4, pp. 585-602.
 • Van Evera, S. (1994): Hypotheses on nationalism and war. International Security, Vol. 18, No. 4, pp. 5-39.
 • Weinstein, J. (2007): Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. Cambridge: Cambridge UP.
 • Hoffmann, B. (2004): Inside Terrorism. New York: Columbia University Press.
 • Zartman, I. William – Guy Olivier Faure (2005): Escalation and Negotiation in International Conflicts. Cambridge: Cambridge UP.
 • Paris, R. (2004): At War’s End: Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cambridge UP.
 • Walter, B.F. (1997): The critical barrier to civil war settlement. International Organization, Vol. 51, No. 3, pp 335-363.
 • Folch –Escriba, A. (2010): Economic sanctions and the durations of civil conflicts. Journal of Peace Research, 2/2010, pp. 129-141.
 • Byman, D., and K. Pollack (2001): Let us now praise great men: bringing the statesman back in. International Security Vol. 25, No. 4, pp.107-146.
 • Huntington, S. P. (2008): Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století, Brno: CDK , pp. 203-268.
 • Malia, M. (2009): Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa, Brno: CDK , pp. 377-416.
 • McFaul, M. (2005): Transition from postcommunism, Journal of Democracy, Vol. 16, No 3, pp. 5-19.
 • BARTOS, Otomar J. a Paul Ernest WEHR. Using conflict theory. New York: Cambridge University Press, 2002. xi, 219. ISBN 0521794463. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, seminární práce
Metody hodnocení
Seminární práce, písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/BSSn4404