BSSn4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:00–19:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na využití bezpečnostních a strategických studií praktiky. Studenti vypracovávají expertízy, návrhy aplikovaných grantových projektů a znalecké posudky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni vytvářet aplikované výstupy.
Osnova
  • Úvod do předmětu Objasnění problematiky aplikovaných BSS Znalecké posudky Znalecké posudky (příklady) Seminář ke znaleckým posudkům I. Seminář ke znaleckým posudkům II. Grantové projekty (konceptualizace) Grantové projekty (příklady) Seminář ke grantovým projektům Expertní studie pro zadavatele (konceptualizace) Expertní studie pro zadavatele (případové studie) Seminář k expertním studiím pro zadavatele
Literatura
  • FRYŠTÁK, Marek a Zdeněk KREJČÍ. Postavení znalce v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 167 s. ISBN 9788021049550.
  • MAREŠ, Miroslav. „Znalci na extremismus“: sociální vědy ve službách vnitřní bezpečnosti? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 2, s. 69-82. ISSN 1214-813X.
  • Kompletní a platný seznam literatury k předmětu je ve složce studijní materiály.
Výukové metody
Kurs kombinuje přednášky a semináře. Studenti vypracovávají písemné práce.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává z ohodnocení tří písemných seminárních prací. Za písemné seminární práce je možné získat celkem 60 bodů (z toho za každou seminární práci je možné získat 20 bodů). K absolvování předmětu je třeba získat alespoň ¼ bodů z každé části (tedy alespoň 5 bodů za každou ze tří prací). Seminární práce budou psány ve formě expertní studie pro zadavatele (rozsah 27 000 – 30 000 znaků včetně mezer), znaleckého posudku (rozsah 27 000 – 30 000 znaků včetně mezer) a návrhu grantového projektu (18 000 – 20 000 znaků včetně mezer). Přesná témata budou domluvena na přednáškách a seminářích. Na on-line semináře je třeba za tímto účelem mít zpracovánu i stručnou prezentaci (do 2000 znaků včetně mezer). Podrobnosti budou objasněny při výuce. Termín odevzdání seminárních prací je 25. leden (znalecký posudek je třeba odevzdat naskenovaný včetně správné formální úpravy, ostatní dvě práce stačí v běžném textovém editoru). Studenti/tky dostanou do 5. února hodnocení. Pokud bude hodnocení alespoň jedné z prací pod 18 bodů, bude možnost tuto práci opravit do 12. 2. tak, aby mohlo být hodnocení zlepšeno (maximum je pak 18 bodů za opravenou práci). Seminární práci může jeden až šest studentů/studentek, hodnocení je pak pro všechny ve skupině stejné. Hodnocení: 56 – 60 bodů A 51 – 55 bodů: B 46 – 50 bodů C 41 - 45 bodů D 36 – 40 bodů: E 0- 35 bodů F.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/BSSn4406