CDSn4101 Far Right and Left Parties

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karin Kőváry Sólymos (cvičící)
Mgr. Jiří Němec (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 AVC
Předpoklady
The course is designed for graduate students of CDS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course focuses on the European far right and left parties. The module offers an understanding of far right and left party families in Europe, definition, identification, explanatory models, coherent conceptual and empirical framework to study party families.
Výstupy z učení
student will be able to state main concepts of far right and far left parties and describe the main holders of contemporary far right and far left parties.
Osnova
 • Course structure: 1. Introduction into the module. 2. LECTURE: Conceptualisation of far right and far left. Terminology. 3. LECTURE: Far Right: Case study France FN 4. LECTURE: Far Right in Austria (FPO, BZO) 5. LECTURE: Scandinavian: Swedish democrats SD 6. LECTURE: Case study Central Europe: Poland, Slovakia, Hungary, Czech Republic. 7. LECTURE: Far Right: Balkans. 8. Mid-term test 9. LECTURE: Overview of European far left. 10. LECTURE: The German Far Left: a success story. Literature: (42 pp) 11. LECTURE: Far Left: French and Italian radical left: failure? 12. Far Left in Eastern Europe: 13. Pre-term test
Literatura
  povinná literatura
 • CHIOCCHETTI, Paolo. The radical left party family in Western Europe, 1989-2015. First published. London: Routledge, Taylor & Francis group, 2017. xviii, 235. ISBN 9781138656185. info
  doporučená literatura
 • MUDDE, Cas. The far right today. First published. Cambridge: Polity, 2019. ix, 205. ISBN 9781509536849. info
 • MUDDE, Cas a Cristóbal ROVIRA KALTWASSER. Populism : a very short introduction. New York, NY: Oxford University Press, 2017. 20 nečís. ISBN 9780190234874. info
 • Political extremism. Edited by Cas Mudde. 1st publ. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2014. xxix, 317. ISBN 9781446255940. info
 • MUDDE, Cas. The ideology of the extreme right. 1st pub. Manchester: Manchester University Press, 2000. xii, 212. ISBN 0719057930. info
Výukové metody
lectures, class discussion, seminars
Metody hodnocení
1) Presentation and leading further discussion (10 points, therefore 10 %) 2) Paper (20 points, therefore 20 %) 3) Oral exam via zoom(63 points, therefore 70 % )
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/CDSn4101