EVS441 Judicializace mezinárodní politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 U35
Předpoklady
! EVSn5041 Judicializace mez. pol. && ! NOW ( EVSn5041 Judicializace mez. pol. ) && (! MVZ429 Judicializace mez. pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nezapisují si studenti, kteří předmět již absolvovali pod kódem MVZ429.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s působením mezinárodních soudních a kvazisoudních institucí v mezinárodním prostředí. Přitom na prezentovanou materii nebude pohlíženo staticky, ale – jak napovídá sám název předmětu – skrze dynamiku vztahů světa práva a politiky. Obsahem kurzu není prostý výklad systému justičních orgánů, případně seznámení se základní judikaturou těchto orgánů, ale kurz je především zaměřen na příklady, na nichž lze demonstrovat napjatý či naopak symbiotický vztah mezi soudnictvím a mezinárodní politikou. Kazuistika přitom bude vycházet z přiblížení mezinárodně politického pozadí případů, přičemž prezentace jednotlivých „soudních“ kauz bude zaměřena například na odhalení otázek: „Jaké motivy vedly aktéry k tomu, aby zvolili soudní řešení?“, „Proč výstup/rozhodnutí má určitou výslednou podobu?“, „Jaké faktory tuto podobu ovlivnily?“, „Jaká byla a je akceptace rozhodnutí ze strany politických aktérů?“ atd. Student po absolvování kurzu získá orientaci v judikatuře (case-law) mezinárodních justičních orgánů, a schopnost kriticky tato rozhodnutí analyzovat.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina, organizační pokyny 2) Vztah teorií mezinárodních vztahů k mezinárodnímu právu a soudnímu řešení sporů v mezinárodních vztazích 3) Pojem judicializace politiky, soudcovský stát a soudcokracie a jeho přenositelnost do oblasti mezinárodních vztahů 4) Systém judiciálních mechanismů v současných mezinárodních vztazích: MSD, ICTY/ICTR, ESLP, další regionální soudy zabývající se ochranou lidských práv, ESD 5) Judikatura MSD a mezinárodní politika I MSD a ius cogens – Barcelona Traction, Light and Power Company, Judgment, ICJ Reports 1970. MSD a blízkovýchodní konflikt: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2003) 6) Judikatura MSD a mezinárodní politika II MSD a vztahy mezi USA a Iranem: United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran) (1979) MSD a politika USA vůči Jižní Americe: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (1984) 7) Judikatura MSD a mezinárodní politika III MSD a konflikt v bývalé Jugoslávii: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (1993) and Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections (Yugoslavia v. Bosnia and Herzegovina) (2001) MSD a Střední Evropa 8) Judikatura ICTY a ICTR Tadič (IT-94-1), Srebrenica (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) 9) Judikatura ESLP I Iredenta a lidská práva – Rozdělení Kypru: Loizidou v. Turkey; Podněstří: Ilascu and others v. Moldova and Russia Konflikt v Severním Irsku: Ireland v. United Kingdom USA a trest smrti: Soering v. U.K. 10) Judikatura ESLP II: ELSP a mezinárodní pozice Ruské federace Válka v Čečensku: Imakajevová v. Rusko, Lulujev a další v. Rusko, Bazorkinová v. Rusko Rusko-gruzínský konflikt 11) Specifická role soudnictví v integračních uskupeních, judikatura ESD 12) Národní soudy a mezinárodní/zahraniční politika Případ Pinochet Český Ústavní soud a kauza Manoli Typ výuky a zkoušky Kurs je zakončen písemnou zkouškou. V průběhu kursu se studenti připravují četbou zadaných rozhodnutí a četbou sekundární literatury v českém a anglickém jazyce a zpracovávají position papery.
Literatura
  • MOWBRAY, Alastair (2007). Cases and Materials on the ECHR. Oxford: Oxford UP.
  • SCHEU, Harald Christian (2005). Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu. Praha: Eurolex Bohemia.
  • HIRSCHL, Ran (2007). Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Harvard: Harvard UP.
  • SHAPIRO, Martin – STONE SWEET, Alec (2002). On Law, Politics, And Judicialization. Oxford: Oxford UP.
  • TATE, Neal C. – VALLINDER, Torbjorn (1997). The Global Expansion of Judicial Power. New York: NYU Press.
  • STONE SWEET, Alec (2002). Governing with Judges. Oxford: Oxford UP.
  • GUARNIERI, Carlo a Patrizia PEDERZOLI. The power of judges : a comparative study of courts and democracy. Edited by C. A. Thomas. Oxford: Oxford University Press, 2002. viii, 235. ISBN 0198298358. info
Výukové metody
Výuka v kurzu se člení na přednášky a semináře. Zatímco přednášky jsou zaměřeny na seznámení studentů s teoretickými aspekty předmětu (koncept judicializace, vztah teorií mezinárodních vztahů a mezinárodního práva), semináře, na které se studenti připravují zpracováváním position paperů, vyžadují aktivní a praktičtější znalost problematiky (práci s konkrétní judikaturou soudních orgánů). Konají se rovněž přednášky expertů z praxe.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou. V průběhu kursu se studenti připravují četbou zadaných rozhodnutí a četbou sekundární literatury v českém a anglickém jazyce a zpracovávají position papery.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/EVS441