EVS457 Career Planning and Decision-Making

Faculty of Social Studies
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Horáková (lecturer)
Mgr. et Mgr. Radoslav Pittner (lecturer)
Mgr. Veronika Čechová (seminar tutor)
Mgr. Libor Komárek (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 8:00–9:30 U35
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je rozvinout u studentů schopnosti kariérního managementu a plánování, na základě kterých budou schopní:

- vytvořit vlastní kariérní akční plán zahrnující analýzu osobnostních předpokladů a dovedností s propojením na analýzu kariérních příležitostí příslušného oboru,
- identifikovat vhodné kariérní příležitosti pro vlastní profesní uplatnění a vybrat oblast, ve které budou hledat profesní uplatnění po skončení studia,
- naplánovat efektivní strategii pro oslovování budoucího zaměstnavatele,
- zpracovat portfolio dokumentů pro prezentaci vůči zaměstnavatelům a efektivně s ním pracovat při kontaktování zaměstnavatele.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do kariérního plánování
  • Preference profesního směřování
  • Analýza trhu práce
  • Životopis a motivační dopis
  • Metody výběrového řízení
  • Prezentace nejen před zaměstnavatelem
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení, práce v týmech, domácí příprava, externí hosté. Výuka je koncipovaná převážně prakticky.
Assessment methods (in Czech)
Kurz bude zakončen simulací výběrového řízení na konkrétní vybranou pozici. Výběrové řízení bude postaveno na modelovém assessment centre, na základě kterého dostanou zpětnou vazbu. Předpoklady pro udělení zápočtu:

- Aktivní účast na seminářích (min. 80% účast)
- Odevzdání zadaných úkolů
- Účast na závěrečném modelovém výběrovém řízení formoou AC


V průběhu kurzu:

1.Studenti vypracují 2 CV (v anglickém a českém jazyce)
2.Studenti odevzdají 2 motivační dopisy na vybrané pozice
3.Studenti vytvoří a odevzdají analýzu osobnostních předpokladů a dovedností
4.Studenti si vytvoří kariérní prezentační portfolio (CV, LinkedIN, referenční dopisy, elevator pitch)
5.Studenti si mohou vypracovat individuální kariérní akční plán a zkonzultovat jej
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2016/EVS457