EVSb1006 Lisabonská smlouva a zdroje

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Kurz má zaplňovat dosavadní mezeru ve výuce EVS. Navazuje na kurs Evropská integrace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je detailně poznat aktuální primární právo EU, dokázat se v něm orientovat a posoudit posun mezi jednotlivými smluvními revizemi v konkrétních otázkách. Kurz je postaven na práci s konsolidovaným zněním smluv a zdroji sekundárního práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout hlavní informační zdroje EU;
- porovnat smluvní revize EU;
- vyhledat odpovídající zdroje dat;
Osnova
  • Úvod - schvalování smlouvy, ratifikace atd. preambule, instituce, posílená spolupráce, flexibilita, vystoupení z EU, opt-outs ze smlouvy, charta základních práv, vnější vztahy, atd. Pro přesnější strukturu kurzu sledujte Interaktivní osnovu v IS.
Výukové metody
Kurz je postaven na diskusi v rámci skupiny. Základem kurzu je řízená diskuse a týmová práce. Úspěšné ukončení kurzu vyžaduje aktivní participaci na seminářích. Kurz je vybaven elektronickým testem multiple choice, který slouží jako zpětná vazba.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemným testem. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je prezentace a odevzdání dílčího referátu dle vlastní volby v sekci rozpisy a absolvování průběžného a závěrečného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/EVSb1006