EVSb2077 Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách

Fakulta sociálních studií
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská (přednášející)
Mgr. Marika Wernerová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS177 Průvodce nástrahami výzkumu && ! NOW ( EVS177 Průvodce nástrahami výzkumu ) && (! SEMESTR ( 1 ) && ! SEMESTR ( 2 ) && ( MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV || MVZb1003 Metod. výzk. pol. a MV ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření základních znalostí v rámci vytváření odborného textu v politických vědách. Předmět se zaměřuje na praktické problémy při psaní akademických textů. Na jednotlivých seminářích budou řešena jednotlivá témata spjatá s psaním odborných textů.
Osnova
 • 1. úvodní přednáška; seznámení s předmětem; podmínky ukončení
 • 2. výběr tématu; rešerše
 • 3. konceptualizace; operacionalizace
 • 4. výzkumná otázka; hypotézy
 • 5. abstrakt; anotace; klíčová slova
 • 6. struktura odborného textu
 • 7. bibliografie; citace; etika výzkumu
 • 8. kritické myšlení a práce se zdroji
Literatura
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2010. xxiv, 530. ISBN 9780495598428. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009. xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2009. 121 s. ISBN 9788024423142. info
 • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Kurz je vyučován formou seminářů, na nichž jsou (po úvodním seznámení se s daným tématem) diskutována řešení zadaných úkolů a poznatky nabyté četbou související literatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělen za zpracování písemných příprav k zadaným tématům (min. 10 příprav z 11); docházka a aktivní účast na seminářích (možná jedna absence).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/EVSb2077