EVSn5041 Judicializace mezinárodní politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS441 Judicializace mez. pol. && ! NOW ( EVS441 Judicializace mez. pol. ) && (! MVZ429 Judicializace mez. pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Nezapisují si studenti, kteří předmět již absolvovali pod kódem MVZ429.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s působením mezinárodních soudních a kvazisoudních institucí v mezinárodním prostředí. Přitom na prezentovanou materii nebude pohlíženo staticky, ale – jak napovídá sám název předmětu – skrze dynamiku vztahů světa práva a politiky. Obsahem kurzu není prostý výklad systému justičních orgánů, případně seznámení se základní judikaturou těchto orgánů, ale kurz je především zaměřen na příklady, na nichž lze demonstrovat napjatý či naopak symbiotický vztah mezi soudnictvím a mezinárodní politikou. Kazuistika přitom bude vycházet z přiblížení mezinárodně politického pozadí případů, přičemž prezentace jednotlivých „soudních“ kauz bude zaměřena například na odhalení otázek: „Jaké motivy vedly aktéry k tomu, aby zvolili soudní řešení?“, „Proč výstup/rozhodnutí má určitou výslednou podobu?“, „Jaké faktory tuto podobu ovlivnily?“, „Jaká byla a je akceptace rozhodnutí ze strany politických aktérů?“ atd.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu získá orientaci v judikatuře (case-law) mezinárodních justičních orgánů, a schopnost kriticky tato rozhodnutí analyzovat.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina, organizační pokyny 2) Vztah teorií mezinárodních vztahů k mezinárodnímu právu a soudnímu řešení sporů v mezinárodních vztazích 3) Pojem judicializace politiky, soudcovský stát a soudcokracie a jeho přenositelnost do oblasti mezinárodních vztahů 4) Systém judiciálních mechanismů v současných mezinárodních vztazích: MSD, ICTY/ICTR, ESLP, další regionální soudy zabývající se ochranou lidských práv, ESD 5) Judikatura MSD a mezinárodní politika I MSD a ius cogens – Barcelona Traction, Light and Power Company, Judgment, ICJ Reports 1970. MSD a blízkovýchodní konflikt: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2003) 6) Judikatura MSD a mezinárodní politika II MSD a vztahy mezi USA a Iranem: United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran) (1979) MSD a politika USA vůči Jižní Americe: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (1984) 7) Judikatura MSD a mezinárodní politika III MSD a konflikt v bývalé Jugoslávii: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (1993) and Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections (Yugoslavia v. Bosnia and Herzegovina) (2001) MSD a Střední Evropa 8) Judikatura ICTY a ICTR Tadič (IT-94-1), Srebrenica (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) 9) Judikatura ESLP I Iredenta a lidská práva – Rozdělení Kypru: Loizidou v. Turkey; Podněstří: Ilascu and others v. Moldova and Russia Konflikt v Severním Irsku: Ireland v. United Kingdom USA a trest smrti: Soering v. U.K. 10) Judikatura ESLP II: ELSP a mezinárodní pozice Ruské federace Válka v Čečensku: Imakajevová v. Rusko, Lulujev a další v. Rusko, Bazorkinová v. Rusko Rusko-gruzínský konflikt 11) Specifická role soudnictví v integračních uskupeních, judikatura ESD 12) Národní soudy a mezinárodní/zahraniční politika Případ Pinochet Český Ústavní soud a kauza Manoli Typ výuky a zkoušky Kurs je zakončen písemnou zkouškou. V průběhu kursu se studenti připravují četbou zadaných rozhodnutí a četbou sekundární literatury v českém a anglickém jazyce a zpracovávají position papery.
Literatura
  • International court authority. Edited by Karen J. Alter - Laurence R. Helfer - Mikael Rask Madsen. First edition. Oxford: Oxford university press, 2018. xix, 464. ISBN 9780198795582. info
  • The judicialization of international law : a mixed blessing? Edited by Andreas Føllesdal - Geir Ulfstein. First edition. Oxford: Oxford university press, 2018. xiii, 266. ISBN 9780198816423. info
  • ALTER, Karen J. The new terrain of international law : courts, politics, rights. Princeton: Princeton University Press, 2014. xxvi, 450. ISBN 9780691154756. info
Výukové metody
Výuka v kurzu se člení na přednášky a semináře. Zatímco přednášky jsou zaměřeny na seznámení studentů s teoretickými aspekty předmětu (koncept judicializace, vztah teorií mezinárodních vztahů a mezinárodního práva), semináře, na které se studenti připravují zpracováváním position paperů, vyžadují aktivní a praktičtější znalost problematiky (práci s konkrétní judikaturou soudních orgánů). Konají se rovněž přednášky expertů z praxe.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou. V průběhu kursu se studenti připravují četbou zadaných rozhodnutí a četbou sekundární literatury v českém a anglickém jazyce a zpracovávají position papery.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVSn5041