EVSn5066 Analýza evropské politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Krutílek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS466 Analýza evropské politiky && ! NOW ( EVS466 Analýza evropské politiky ) && ( EVS401 Politický systém EU || EVS4010 || EVSn4001 Politický systém EU )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům prakticky orientované kompetence v oblasti analýzy policy. Absolventi kurzu budou schopni aktivně aplikovat nástroje „policy analysis“, tj. identifikovat, analyzovat a řešit relevantní politické problémy, a to nejen v rámci politického systému České republiky, ale primárně v rámci víceúrovňového politického systému Evropské unie. Dvojice studentů si zvolí konkrétní (reálný) politický problém a identifikují míru jeho dosavadní reflexe v rámci politického systému Evropské unie a potažmo České republiky z hlediska jeho obsahu i formy, včetně sporných bodů a pozic zainteresovaných aktérů. V návaznosti na tuto analýzu pak zformulují a odprezentují policy paper z pozice zvoleného zainteresovaného aktéra, jehož součástí bude kromě přehledně strukturované věcné argumentace také stručná specifikace krátkodobého i střednědobého postupu zaměřeného na dosažení aktérova cíle. Maximální počet studentů v předmětu je stanovan na 10. Úspěšným absolventům předmětu bude nabídnuta minimálně semestrální stáž v oboru včetně mentoringu.
Výstupy z učení
Kombinace průběžné práce na analýze, policy paperu a závěrečné ústní prezentaci.
Osnova
  • Program semestru Úvod, způsob organizace předmětu (27/2 POVINNÁ ÚČAST) Individuální konzultace (6/3 na vyžádání, NEPOVINNÁ ÚČAST) Výběr politického problému k analýze a k sepsání policy paperu (13/3 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Odevzdání analýzy (3/4 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Individuální ústní hodnocení analýzy (17/4 POVINNÁ ÚČAST) Odevzdání policy paperu (1/5 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Prezentace (15/5 POVINNÁ ÚČAST) Všechny povinné výstupy (analýza, policy paper, prezentace) je možné si jednou opravit. Řádně odůvodněné a včas oznámené absence na povinných setkáních (max. však 1 absence na studenta a semestr) budou řešeny individuálně.
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu Povinná účast (27/2, 17/4, 15/5) Analýza (20–30 normostran; odevzdání 3/4 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Policy paper (max. 5 normostran; odevzdání 1/5 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Prezentace (15/5)
Informace učitele
Fyzická výuka proběhne ve dnech 27.2., 17.4., 15.5. Dotazy směřujte na e-mail ondrej.krutilek@gmail.com
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/EVSn5066