EVSn5900 Internship

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! EVS430 Internship && ! NOW ( EVS430 Internship )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course serves to acknowledge ECTS for internships mediated by the department as well as internships arranged by students themselves. Through successful completion of the internship, students will improve their capabilities to apply knowledge in practice, to adapt to new work environments, to work individually as well as in a team and to organize their tasks as well as time.
Learning outcomes
Students will obtain new knowledge and skills they will be able to apply and utilize in their further studies.
Syllabus
  • Cannot be specified in a usual way; it depends on the agreement with the institution where the internship takes place.
Literature
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
  • ZIELKE, Christian. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 125 s. ISBN 8024718154. info
  • BRUNO, Tiziana and Gregor ADAMCZYK. Řeč těla : jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 109 s. ISBN 8024713136. info
  • NÖLLKE, Matthias. Praktický management : jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi, firmy a jiné organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 112 s. ISBN 8024709120. info
Teaching methods
The course takes place en bloc.
Assessment methods
The course will be completed after submission of a confirmation about passing the internship. Students are allowed to complete the course also outside the examination period.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování stáže.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
General note: Předmět je určen pouze pro domácí praxe/odborné stáže, při zahraničních odborných stážích si studenti zapisují předmět s kódem FSS490.
Credit evaluation note: Počet kreditů bude určen vyučujícím.
Listed among pre-requisites of other courses

  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/EVSn5900