CS

FSS:FSS130 Thesis Seminar - 2nd Field of - Course Information

FSS130 Thesis Seminar - 2nd Field of Study

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Supervisor
PhDr. Jitka Štěpánková
Faculty of Social Studies
Supplier department: Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! FSS130 Thesis Seminar - 2nd Field of Study && FAKULTA ( FSS )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Tento předmět si zapisují pouze studenti dvojoborů a je je nutné si ho zapsat pro evidenci, že na daném oboru nepíšete závěrečnou práci. Po zapsání předmětu je nutné ho přiřadit k oboru, kde nebudete psát závěrečnou práci. To se dělá touto cestou: Student -> Přiřazení předmětů k oborům. Předmět se nehodnotí známkou, je považován za splněný po zapsání předmětu a přiřazení k oboru.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/FSS130