FSS190 Zahraniční pracovní pobyt

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím (1 - 30 ECTS kreditů). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucia Čemová (přednášející), doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející), Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (zástupce)
Bc. Lenka Bloudíčková (pomocník)
Ing. Bc. Pavlína Brabcová (pomocník)
Olga Cídlová, DiS. (pomocník)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Bc. Lucie Pospíšilová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 213 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům bakalářského stupně k uznání kreditů získaných v zahraničí během pracovní stáže. Hlavními cíly předmětu jsou: získání praktických dovedností souvisejících se studovaným oborem, prohloubení odborných znalostí, zlepšení jazykových dovedností.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti aplikace nabytých znalostí v praxi, adaptovat se na nové prostředí v zahraničí a zvýší své jazykové kompetence a šance na uplatnění v oboru.
Osnova
  • Student před odjezdem vyplní, podepíše a nechá schválit Training agreement jak hostitelskou institucí tak pověřenou osobou na katedře, která indikuje počet kreditů udělených za tuto konkrétní stáž. Student eviduje pracovní pobyt v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU) a nahrává podepsaný pracovní plán do systému IS MU. O uznání předmětu, který bude výsledkem zahraničního pracovního pobytu, si student žádá po návratu z pracovního pobytu. Student si před odjezdem z hostitelské instituce zařizuje vydání Potvrzení o realizaci pracovního pobytu (Confirmation of Placement Period). Pověřená osoba podpisem souhlasí s absolvovaným plánem studenta a potvrzuje nebo upravuje původní počet kreditů, Student po návratu nahrává podepsané CPP do evidence v IS MU, následně pověřená osoba provádí schválení žádosti o uznání předmětů Podrobný postup je zveřejněn na stránce http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition.
Literatura
  • OLDMAN, Mark a Random HAMADEH. The internship bible. 10th ed. New York: Random House, 2005. xx, 626. ISBN 0375764682. info
Výukové metody
Praktická příprava.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, počet kreditů je odvislý od počtu hodin strávených na pracovišti v zahraničí. Kredity jsou přiřazeny rozhodnutím katedry na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Studující jsou povinni informovat vedoucího katedry nebo oboru, případně jinou jím pověřenou osobu, o následujících skutečnostech: místu pobytu (instituci, organizaci), délce pobytu, charakteru práce, případně další informace relevantní pro udělení kreditů.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen po předložení potvrzení o vykonané praxi a zprávy z praxe
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/FSS190

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2018 13:49, 8. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému