GEN105 Gender a právo ČR a EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Jana Kvasnicová (přednášející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 17:00–18:30 P24
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 50 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Kurz je určen pouze studentům a studentkám oboru genderová studia
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
porozumět právnímu řádu ČR a EU;
orientovat se v mechanismech práva a jeho vymáhání;
identifikovat způsoby aplikace práva
V kursu „Gender a právo ČR a EU“ získají studentky/studenti neprávnického oboru orientaci v právním řádu České republiky a Evropské unie s akcentem k aspektu gender. Cílem tohoto předmětu je vychovat ze studentek/studentů neprávnického oboru skupinu odbornic/odborníků disponujících s více než základním právním povědomím, se schopností rychlé orientace v právu, včetně znalostí o hlavních mechanismech jeho vymáhání. Vedle osvojení si předmětných znalostí na teoretické úrovni bude tento kurs zaměřen zejména i na posílení schopnosti praktické aplikace práva. Kurs je tématicky rozdělen do 13 lekcí (toto členění respektuje počet týdnů v podzimním v semestru). Předpokladem úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast studentek/studentů na konzultačních hodinách (20%), zpracování dílčích prací (30%) a úspěšné absolvování zkoušky (50%).
Osnova
 • Úvod do teorie práva 1
 • Úvod do teorie práva 2
 • Právní aspekty ochrany základních práv a svobod
 • Úvod do evropského práva
 • České právo procesní
 • Právo neziskových organizací
 • Jednání před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku
 • Rovnost mužů a žen v kontextu českého rodinného práva, právní aspekty umělého přerušení těhotenství
 • Rovnost mužů a žen v kontextu českého trestního práva, legislativní uchopení problematiky domácího násilí v ČR
 • Rovné postavení mužů a žen ve světle právních předpisů EU a rozhodnutí Evropského soudního dvora
 • Institucionální zakotvení, ochrana a prosazování rovných práv a příležitostí. Veřejný ochránce práv
 • Rovnost mužů a žen v rámci pracovněprávních vztahů v ČR
 • Rovné příležitosti – praktický nácvik
Literatura
 • Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Edited by Martin Janků. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xxii, 502. ISBN 8071798835. info
 • FREDMAN, Sandra. Discrimination law. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxiv, 205. ISBN 0198765665. info
 • Na cestě do Evropské unie :průvodkyně nejen pro ženy. Edited by Michaela Marksová-Tominová - Alena Králíková. Praha: Gender studies, 2002. 34 s. ISBN 80-86520-02-1. info
 • Možnosť voľby :aspekty práv a zodpovednosti. Edited by Jana Cviková - Jana Juráňová. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 2001. 409 s. ISBN 80-85549-25-5. info
 • FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v ČR :výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 203 s. ISBN 80-86432-04-1. info
 • Princip rovného postavení mužů a žen v právu Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. 126 s. ISBN 80-85529-47-5. info
 • ČAPEK, Jan. Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva :přehled judikatury a nejzávažnějších případů : vzory podání. 1. vyd. Praha: Linde, 1995. 642 s. ISBN 80-85647-64-8. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994. 162 s. ISBN 807082140X. info
 • MACKINNON, Catharine A. Toward a feminist theory of the state. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. xvii, 330. ISBN 0-674-89646-7. info
Výukové metody
teoretická příprava a seminář zaměřený na aplikaci poznatků
Metody hodnocení
diskuse v hodině, domácí úkoly, zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2017/GEN105

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 09:55, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému