MEB414 Energetická bezpečnost Ruska a Asie

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Leshchenko (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 U42
Předpoklady
! MVZ459 Energetická bezp. Ruska a Asie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ459.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickou bezpečností asijských zemí a Ruska. Vzhledem k rostoucí energetické spotřebě Číny a Indie dochází k výraznému prolínání energeticko-bezpečnostních politik obou zemí do mezinárodně-politických vztahů. Na růst nových spotřebitelů reagují nejen tradiční západní spotřebitelé, ale i Japonsko. Na významnosti získává i pozice Ruska coby jednoho z největších producentů a exportérů s mimořádnou významností v evropském, ale i asijském kontextu. Díky úspěšnému absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostních politik Číny a Indie a zhodnotit jejich zahraničně-politické důsledky; kromě toho budou schopni posoudit postavení Japonska v globálním energetickém systému a analyzovat čínsko-japonské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti. Studenti budou dále umět vysvětlit geopolitický význam kaspického regionu a ovládat problematiku střetávání světových spotřebitelů v oblasti. V neposlední řadě budou studenti schopni posoudit ekonomický a politický význam energetické politiky Ruské federace, analyzovat evropskou dimenzi ruské energetické politiky i vztahy Ruska a transitních zemí.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina, seznámení s průběhem a hodnocením kurzu. Energetický sektor Ruska - roh hojnosti nebo Pandořina skříňka? 2) Národní šampióni aneb ruští energetičtí giganti. Ekonomický význam sektoru energetiky v Rusku. 3) Politický význam sektoru energetiky v Rusku. 4) Evropská dimenze ruské energetické bezpečnostní politiky. 5) Vztahy mezi Ruskem a tranzitními zeměmi: případové studie Ukrajiny a Běloruska. 6) Čtecí týden. 7) Zájmy velmocí v oblasti střední Asie I. 8) Zájmy velmocí v oblasti střední Asie II. 9) Čína I. - existuje jednotná čínská energetická politika? - státní aparát versus NOCs. 10) Čína II. – „nic není nemožné?“ aneb čínská zahraniční energetická politika. 11) Energetická bezpečnost Japonska: zdroje energie v teritoriálních sporech ve východní a jihovýchodní Asii. 12) Jaderná energetika v Asii po havárii ve Fukušimě. 13) Energetická bezpečnost Indie – soulad domácí a zahraniční dimenze energetické bezpečnosti?
Literatura
  • ANDREWS-SPEED, C. P. a Roland DANNREUTHER. China, oil and global politics. New York: Routledge, 2011. xiv, 233. ISBN 9780415838313. info
  • Russian energy security and foreign policy. Edited by Adrian Dellecker - Thomas Gomart. New York: Routledge, 2011. xv, 253. ISBN 9780203816738. info
  • India's energy security. Edited by Ligia Noronha - Anant Sudarshan. New York, NY: Routledge, 2009. xvi, 241. ISBN 9780203884362. info
  • Energy security : visions from Asia and Europe. Edited by Antonio Marquina Barrio. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xxi, 288. ISBN 9780230219700. info
  • China's energy strategy : the impact on Beijing's maritime policies. Edited by Gabriel B. Collins. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 2008. xix, 485. ISBN 9781591143307. info
  • Energy security in Asia. Edited by Michael Wesley. New York: Routledge, 2007. xi, 251. ISBN 9780415410069. info
Výukové metody
Semináře zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; position papery zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku vybrané oblasti energetické politiky asijských zemí a Ruska a kriticky ji zhodnotit; četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách a seminářích.
Metody hodnocení
Průběžný test, písemná zkouška; zpracování position paperů; aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.