MEB426 Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geologickými a sociálními rozměry problematiky zachycování a ukládání uhlíku (carbon capture and storage, CCS). CCS je jednou z cest, jak snížit globální emise oxidu uhličitého a redukovat vliv člověka na změny klimatu. Pro úspěch CCS projektů je nicméně důležitý souběh vhodných geologických podmínek pro ukládání CO2, nastavení regulace přispívající k ekonomické výhodnosti ukládání uhlíku a v neposlední řadě také podpora široké veřejnosti a místních komunit. • • Kurz je otevřen všem studentům Masarykovy univerzity. Jeho smyslem je poskytnout základní vhled do problematiky maximálně přístupnou cestou. • • Jednotlivé přednášky povedou vyučující z Energetického centra Masarykovy univerzity, společného výzkumného týmu Fakulty sociálních studií a Přírodovědecké fakulty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět a interpretovat základní geologické, ekonomické a politické aspekty ukládání uhlíku do geologických struktur.
Osnova
  • I. Technologické aspekty rozvoje CCS projektů (Jaromír Leichmann) II. Sociálni dimenze rozvoje CCS projektů (Jan Osička) III. Další aspekty problematiky CCS (Kateřina Zachovalová, video)
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je zapotřebí dosáhnout 100% docházky.
Informace učitele
Výuka předmětu proběhne v pátek 17. 5. 2019, v posluchárně G1 (budova č. 3), Ústav geologických věd, Kotlářská. Rozpis výuky: 10:00-11:00 = Technologické aspekty rozvoje CCS projektů (J. Leichmann) 11:00-12:00 = Sociální dimenze rozvoje CCS projektů(J. Osička) 12:00-12:30 = video (K. Zachovalová)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/MEB426